Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3.4. Експерименти в соціальній психології : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

2.3.4. Експерименти в соціальній психології


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Загальною метою експериментів в соціальній психології є ана-ліз і прогноз поведінки та особливостей сприймання людини (групи людей) в певних соціальних умовах. Переважна більшість соціально-психологічних досліджень є експериментальними. В соціальній пси-хології використовуються усі можливі форми та види експериментів, це і польові, і лабораторні експерименти, експерименти з маленьким і великим N, апаратурні дослідження і експерименти без використан-ня спеціального обладнання.

Основні види експериментів в соціальній психології

за Кузьмин Е. С. Основы социальной психологии. — Л.: Изд-во ЛОЛГУ, 1967. — 173 с.

 

Порівняльний експери-мент група/індивід           Експерименти спрямовані на вивчення відміннос-тей у перебігу психічних процесів в умовах ізоля-ції і в умовах контакту з іншими людьми (вико-нання різних завдань (множення, асоціювання, оцінка запахів) в групі та індивідуально)

Дослідження соціально-психологічних особли-востей особистості     Експериментальне вивчення сприймання і розу-міння людьми одне одного. Досліджуються соці-альна перцепція в різних умовах, залежно від досвіду спілкування та ступеня психологічної близькості, в умовах хибної інформації тощо

Закінчення таблиці

 

Дослідження поведінки та діяльності людей в нових соціальних умовах         Польові експерименти, в яких відбувається зміна природних умов життя та діяльності людей (зміна умов навчання, праці, ієрархії стосунків тощо).

Дослідження особливос-тей комунікації та взає-модії     Переважно лабораторні експерименти, в яких досліджувані ставляться в умови утрудненої вза-ємодії (комунікації) /вивчення конформізму, тис-ку групи тощо/.

Специфіка польових та лабораторних експериментів

в соціальній психології

за Андреева Г. М. Социальная психология. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. — 416 с.

 

Лабораторний експеримент

Проблема екологічної валідності    Проблема пов’язана з обмеженими можливостями переносу результатів експериментів на інші групи за межі лабораторії

Проблема репрезентативності        Вибірка учасників експерименту часто не є репрезентативною за віком, соціаль-ним статусом та іншими параметрами стосовно генеральної сукупності (часто учасниками досліджень стають добро-вольці або студенти психологічних факультетів)

Природний експеримент

Проблема внутрішньої валідності   Обмежені можливості планування та контролю в природних експериментах ведуть до похибок в результатах

Проблема особистості учасника     В ситуації природного експерименту присутній високий ризик впливу на процедуру особистих переконань та ставлень

Деонтологічна проблема     В природних експериментах виникає ряд етичних проблем: проблема поінформо-ваності учасників, проблема зміни звичних умов життя та діяльності