Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3.2. Експерименти в загальній психології та психофізіології : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

2.3.2. Експерименти в загальній психології та психофізіології


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Першими в історії психології виникли експерименти в галузі психофізіології та загальної психології. Еволюція таких досліджень пройшла шлях від експериментальної інтроспекції (коли досліджу-ваний мав самостійно проаналізувати власні реакції на експеримен-тальні впливи) та складних лабораторних апаратурних експеримен-тів до вивчення пізнавальної сфери, особистісних особливостей та поведінкових реакцій в природних умовах.

Етапи розвитку експерименту в психології

та психофізіології

за Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — М.: Государс-твенное учебно-педагогическое издательство министерства прос-вещения РСФСР, 1946. — 703 с.

Інтроспективні експерименти з вивчення елементарних психічних функцій

Перші психофізіологічні експерименти В. Вундта та його учнів, основна мета яких полягала в реєстрації, за допомогою самоспостереження та спеціальних інструментів, фізіологічних реакцій, що супроводжують психічні процеси. Елементарні психофізіологічні процеси (відчуття, швидкість рухових реак-цій, образи, асоціації тощо) вивчались шляхом фізіологічного чи фізичного подразнення. Пр.: вивчення зорових асоціацій при демонстрації яблука

 

 

 

Об’єктивні експерименти з вивчення особливостей перебігу психічних процесів

Спроба подолати обмеження інтроспективних експериментів була зроблена Г. Еббінгаузом та його послідовниками. Експериментальні дослідження пам’яті, уваги та інших психічних процесів полягали в тому, що вивчалися за-кономірності перебігу того або іншого процесу в певних об’єктивних умовах Пр.: запам’ятовування осмисленого або беззмістовного матеріалу. Основна проблема тиких експериментів полягала в штучності умов

Природні експерименти з вивчення особистісних особливостей

Аналіз обмежень лабораторного експерименту пов’язаний з іменем О. Ф. Ла-зурського. Автор вказував на невідповідність лабораторних умов реальним, на аналітичність і абстрактність лабораторних досліджень, а також на ускладнюючий вплив власне експериментатора. Поряд з лабораторним екс-периментом виник природний, на перше місце вийшли дослідження поведінкових та особистісних проявів в реальних умовах життя людини

Особливості експериментальних досліджень в загальній

психології та психофізіології

^                      1

Значна частка

лабораторних

досліджень     Поширене

використання

апаратурних методів

Психофізіологічне до-слідження часто вимагає спеціального обладнання

як для експеримен-

тальних маніпуляцій, так

і для виміру експеримен-

тального ефекту        Широке використання

експериментальних

планів з малим N

Дослідження спрямо-

вані на вивчення психі-

чних функцій та про-

цесів можуть бути проведені лаборатор-но за умов контролю

сторонніх факторів   

            Закономірності пере-

бігу психічних функцій

і процесів дозволяють

застосовувати плани з

малим N, що є зручним і

для експерименту в

умовах лабораторії