Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2.3. Поняття про залежну змінну : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

2.2.3. Поняття про залежну змінну


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Залежна змінна — предмет психологічного експериментально-го дослідження, те явище, зміни в якому спричиняються експеримен-тальними маніпуляціями. Об’єкт впливу НЗ.

В якості залежної змінної в психологічному експерименті мо-жуть виступати поведінкові прояви, фізіологічні та емоційні реакції, інші психологічні характеристики особистості, зміни, в яких можна зареєструвати за допомогою сучасних психологічних інструментів.

Зміни в залежній змінній, що виникають внаслідок експеримен-тальних маніпуляцій, отримали назву експериментального ефекту.

Види залежних змінних в психологічному експерименті

(за способом виміру)            w         s^

 

ЗЗ, які спостеріга-ються безпосередньо

Такі поведінкові (вер-бальні та невербальні) прояви, вимір яких не потребує спеціальних

інструментів.

Пр.: плач; відмова від

діяльності

 

Змінні, які потребують фізичного виміру

Переважно психофі-зіологічні реакції, для

виміру яких необхідним є використання спеці-ального обладнання.

Пр.: артеріальний тиск, пульс

 

Змінні, які потребують психологічного виміру

Психологічні характе-

ристики, для виміру

яких розроблені спеці-

альні методи (часто

стандартизовані).

Пр.: інтелект, рівень

домагань

 

Типологія залежних змінних в психологічному експерименті

(за сукупністю ознак)

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер,

2001. — 320 с.           ^          .

 

Одновимірна ЗЗ

Змінна, яка представ-

лена одним єдиним

параметром, зміни яко-

го безпосередньо

вивчаються в

експерименті.

Пр.: швидкість сенсо-

моторної реакції

 

Багатовимірні ЗЗ

Змінна, що носить сукупний характер — представлена певною кількістю параметрів. Пр.: уважність як кіль-кість відволікань, кіль-кість помилок, обсяг занотованого матеріалу

 

Фундаментальні ЗЗ

Змінна комплексного

характеру, параметри

якої виступають як

аргументи, а власне

змінна як функція.

Пр.: агресивність як

функція від міміки, пан-

томіміки, лайки тощо

 

 

 

 

Базові характеристики залежних змінних

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

 

Характеристики        Зміст

Валідність      Адекватність операціоналізації залежної змінної теоретичній моделі експерименту та умовам його організації і проведення

Надійність      Сталість можливостей її виміру (реєстрації) протя-гом усього експерименту

Сензитивність           Чутливість залежної змінної до експериментальних маніпуляцій (зміни рівня незалежної змінної)