Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Експеримент як метод психологічного дослідження 2.2.1. Поняття про психологічний експеримент. Види експерименту : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

2.2. Експеримент як метод психологічного дослідження 2.2.1. Поняття про психологічний експеримент. Види експерименту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Психологічний експеримент (від лат. experimentum — проба, дослід) — метод психологічного дослідження, що ставить на меті встановлення каузальних (причинно-наслідкових) залежностей між явищами.

Основні риси експериментальних досліджень

за  Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирова-ние. — СПб.: Питер, 2004. — 558 с.

Можливість висновку про причинно-наслідковий зв’язок

 

Дослідник змінює окремі умови,

маніпулює ними — здійснює вплив

 

Дослідник контролює

певні умови,

підтримує їх на

незмінному рівні

 

Дослідник реєструє

наслідки, спричинені

зміною окремих факто-

рів (маніпуляцією)

 

Типологія експериментальних досліджень

 

КРИТЕРІЙ: спосіб організації експери-менту

 

 

 

за Ананьев Б. Г. Методология психологического исследо-вания. — СПб.: Международная академия психологических наук, 1994. — 24 с.

Лабораторний експеримент — проводиться в лабораторних умовах.

Природний експеримент — проводиться в природних умо-вах, звичних для учасників, які не поінформовані про впливи. Польовий експеримент — експеримент за схемою природно-го, обладнання використовується, учасники поінформовані

 

 

 

КРИТЕРІЙ:

характер

впливу

 

 

 

за Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука. — К.: Либідь, 1999. — 632 с.

Констатуючий експеримент — експеримент, метою якого є встановлення причинно-наслідкового зв’язку між явищами. Формуючий експеримент — експеримент, метою якого є формування певного явища

 

Закінчення таблиці

 

КРИТЕРІЙ: дослідниць-ка мета      за Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

•          Пошуковий експеримент — експеримент спрямова-

ний на пошук каузального (причинно-наслідкового)

зв’язку.

•          Підтверджуючий експеримент — експеримент, спрямо-

ваний на встановлення виду функціонального кількіс-

ного зв’язку між явищами.

•          Пілотажний експеримент — пробний експеримент,

перший в серії

КРИТЕРІЙ:

відповідність

реальності      за Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

•          Ідеальний експеримент — експеримент організований

таким чином, що змінюється лише одна з умов, всі інші —

контролюються.

•          Реальний експеримент — експеримент, в якому зміню-

ється цілий ряд умов, в силу реальності (природності)

проведення.

•          Експеримент повної відповідності — експериментальне

дослідження, в якому всі умови та їх зміни відповідають

реальності