Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.1.8. Кореляційне дослідження : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

2.1.8. Кореляційне дослідження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Кореляційне дослідження (від англ. correlation — співвідношен-ня, взаємозв’язок) проводиться з метою перевірки статистичної гіпо-тези про наявність зв’язку між двома або більше явищами. Наявність кореляційного зв’язку свідчить про залежність між досліджуваними явищами, однак не вказує на те, яке з них є причиною, а яке наслідком.

Основні типи (плани) кореляційних досліджень

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

 

Типи   Характеристика

Порівняння двох груп          Порівнюються результати психологічного досліджен-ня (виміру) тієї або іншої якості, стану тощо представ-ників двох груп (пр.: схожість/відмінність реакцій на критичну ситуацію чоловіків та жінок)

Одновимірне дослідження однієї групи в різних умовах Порівнюються результати психологічного досліджен-ня (виміру) тієї або іншої якості чи стану тощо у пред-ставників однієї групи в різних умовах (пр.: порівнян-ня рівня тривожності першокласників в період адапта-ції до навчання та наприкінці першого року навчання)

Закінчення таблиці

 

Багатовимірне ко-реляційне дослід-ження           Порівнюються результати психологічного досліджен-ня (виміру) тієї або іншої якості, стану тощо представ-ників трьох і більше груп (Пр.: порівняння реакцій на ситуацію невдачі дітей різного віку)

Структурне кореля-ційне дослідження      Досліджується відмінність у рівні значимих кореляцій-них залежностей між показниками представників різ-них груп (Пр.: дослідження впливу різних варіантів статі батько(мати)/дитина на схожість їх особистіс-них рис)

Лонгітюдне кореля-ційне дослідження     Дослідження за схемою часових серій, коли дослідни-ка цікавлять особливості динаміки кореляційного зв’язку між явищами протягом певного часу (Пр.: ви-вчення залежності шкільної тривожності від рівня ус-пішності виконання навчальних завдань протягом шкільного навчання)

Залежність типу коефіцієнта кореляції від способу

вимірювання

за лекційними матеріалами до курсу «Математичні методи у психо-логії» В. О. Климчука

 

Y         1          2          3          4

Дихотомічна шка-ла найменувань (1)        Коефіцієнт кореляції?                                  

Дихотомічна шка-ла найменувань (2) припущення про нормальний розподіл           Коефіцієнт кореляції? (в більшості випадків)   Тетрахорич-ний коефіці-єнт кореля-ції                

Порядкова шкала (3) Бісеріаль-ний ранго-вий коефіці-єнт кореля-ції Кертена і Гласса          Бісеріаль-ний ранго-вий коефіці-єнт кореля-ції Кертена і Гласса          Коефіцієнт рангової ко-реляції Спірмена або? Кен-далла 

Шкали інтервалів чи відношень (4)            Точковий бі-серіальний коефіцієнт кореляції        Бісеріаль-ний коефіці-єнт кореля-ції           Міра не існує. Слід один з рядів перетворити      Коефіцієнт

кореляції

Пірсона