Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Передмова      6

До проблеми викладання курсу «Експериментальна психологія»          8

Мета та завдання курсу «Експериментальна психологія»            9

Основні проблеми викладання курсу «Експериментальна психологія»             10

Особливості викладання курсу «Експериментальна психологія»

в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу          14

Розподіл навчальних годин з курсу «Експериментальна психологія»    16

Структура посібника             17

Модуль 1. Вступ до наукового дослідження          19

1.1.      Експериментальна психологія у системі наукового знання         19

1.1.1.   Предмет експериментальної психології      19

1.1.2.   Завдання експериментальної психології     20

1.2.      Методологія науки. Принципи наукового мислення        22

1.2.1.   Методологія науки     22

1.2.2.   Методологічні принципи експериментальної психології             23

1.3.      Структура наукового дослідження              25

1.3.1.   Наукове дослідження            25

1.3.2.   Поняття про наукову проблему       28

1.3.3.   Теорія як реконструкція реальності             29

1.3.4.   Поняття про гіпотезу             30

1.4.      Експериментальна взаємодія.

Етика психологічних досліджень     34

1.4.1.   Експериментальна взаємодія           34

1.4.2.   Етичні аспекти психологічних досліджень            37

1.4.3.   Згода на участь у психологічному дослідженні      38

1.4.4.   Правове регулювання психологічних досліджень            41

1.4.5.   Наукове шахрайство та чистота експерименту..    42

Завдання до модуля  45

Література до модуля            55

Модуль 2. Емпіричні методи психологічного дослідження         57

2.1.      Неекспериментальні методи дослідницької роботи          57

2.1.1.   Класифікація методів психологічного дослідження          57

2.1.2.   Спостереження як метод психологічного дослідження    59

2.1.3.   Біографічний метод у психологічному дослідженні          61

2.1.4.   Метод аналізу продуктів діяльності             63

2.1.5.   Архівний метод у психологічному дослідженні     64

2.1.6.   Бесіда, інтерв’ю та анкетування у психологічному дослідженні...65

2.1.7.   Стандартизовані опитувальники та тести як методи психологічного дослідження     68

2.1.8.   Кореляційне дослідження    69

2.2.      Експеримент як метод психологічного дослідження        71

2.2.1.   Поняття про психологічний експеримент. Види експерименту             71

2.2.2.   Структура психологічного експерименту  72

2.2.3.   Поняття про залежну змінну            74

2.2.4.   Поняття про незалежну змінну        75

2.2.5.   Валідність експерименту: види валідності             76

2.2.6.   Факт і артефакт у експерименті. Проблема контролю в експерименті  79

2.3.      Галузеві експерименти в психології            83

2.3.1.   Загальне поняття про галузеві експерименти        84

2.3.2.   Експерименти в загальній психології та психофізіології  85

2.3.3.   Експерименти у віковій психології              87

2.3.4.   Експерименти в соціальній психології        59

2.3.5.   Експерименти в медичній психології, психотерапії та консультуванні              89

2.3.6.   Експерименти в сфері організаційної психології та психології праці      91

Завдання до модуля  93

Література до модуля            103

Модуль 3. Планування та проведення психологічних експериментів    105

3.1.    Стратегії та плани експериментального дослідження        105

3.1.1.   Стратегії експериментального дослідження          105

3.1.2.   Класифікація експериментальних планів  106

3.1.3.   Поняття про якісні та кількісні експериментальні плани              109

3.1.4.   Поняття про внутрішньогрупові та міжгрупові експериментальні плани          111

3.1.5.   Доекспериментальні, квазіекспериментальні плани та плани істинних експериментів в психології              113

3.1.6.   Плани з однією незалежною змінною та факторні плани            122

3.1.7.   Плани експерименту з малим N      129

3.2.    Дослідницька програма в експерименті       130

3.2.1.   Поняття про дослідницьку програму          130

3.2.2.   Постановка проблеми експериментального дослідження           131

3.2.3.   Теоретичний аналіз проблеми         133

3.2.4.   Вибір змінних та формулювання експериментальних гіпотез ...134

3.2.5.   Вибір стратегії та планів експериментального дослідження....136

3.2.6.   Деонтологічний аналіз психологічних досліджень           137

3.2.7.   Аналіз ресурсів експерименту          139

3.2.8.   Вибір та обґрунтування методів виміру експериментального ефекту. Протокол експерименту         140

Завдання до модуля  142

Література до модуля            152

Модуль 4. Аналіз та представлення результатів

психологічних експериментів          154

4.1.      Аналіз та інтерпретація результатів експериментів           154

4.1.1.   Поняття про кількісний аналіз в психологічних експериментах             154

4.1.2.   Поняття про якісний аналіз та інтерпретацію результатів експериментів          156

4.1.3.   Наочно-графічне представлення результатів досліджень            157

4.1.4.   Формулювання висновків експериментального дослідження....158

4.1.5.   Використання комп’ютерів у психологічних дослідженнях ....160

4.2.      Представлення результатів експериментів                        161

4.2.1.   Поняття про науковий стиль. Основні вимоги до мови наукового звіту           161

4.2.2.   Структура та оформлення письмового наукового звіту    163

4.2.3.   Вимоги до виступів з представлення результатів наукового дослідження        166

Завдання до модуля  168

Література до модуля            179

Тематичний покажчик          181

Додатки          187