Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.1.4. Метод аналізу продуктів діяльності : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

2.1.4. Метод аналізу продуктів діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Метод аналізу продуктів діяльності — система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацію, аналіз та тлумачення продуктів діяльності людини. Продукт (від лат. productus — виробля-ти) — такі реальні та ідеальні вияви активності людини, які можуть бу-ти об’єктивно вивчені: малюнки, щоденники, літературні твори тощо. Аналіз продуктів діяльності дозволяє робити опосередковані висновки про сформованість знань людини, її інтереси та здібності, розвиток тих чи інших психологічних якостей. Аналіз продуктів діяльності може ви-користовуватись як самостійний дослідницький метод, поєднуватись з іншими (спостереження та аналіз продуктів діяльності), а може входи-ти до складу інших методів, наприклад, біографічного дослідження.

 

 

Види дослідницького матеріалу (продуктів

Продукти діяльності матеріальної форми

Власне продукти діяль-

ності як матеріальні

вироби, окремої людини,

такі, що відображують її

індивідуальність:

малюнки, вишивки,

скульптури тощо

 

Продукти діяльності знакової форми

Продукти діяльності людини, фіксовані в од-ній із знакових систем, таких як мова чи танці: листи, твори, щоденни-ки, автобіографії, танці тощо

 

діяльності)

Продукти діяльності ідеальної форми

Думки, міркування, плани, мрії та інші

продукти діяльності, які вербалізуються

при безпосередньому дослідженні у ході бесіди або інтерв’ю

 

уктів діяльності

: Підручник / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Ро-1999. — 632 с.

Етапи аналізу продуктів діяльності

за Основи психології: Підручник / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Ро-менця. — К.: Либідь, 1999. — 632 с.

 

Етап роботи

Визначення сутності предмета дослідження та побудова теоретичної моделі досліджуваного явища

 

            Зміст роботи

            Дослідник має послідовно відповісти на ряд питань:

•          який зміст та мета діяльності, що досліджується;

•          яке значення має ця діяльність для людини;

•          за допомогою яких інструментів діяльність

здійснюється (прийоми, засоби, техніки);

•          в чому полягає власне процес діяльності

(як він відбувається);

•          що є продуктом діяльності

Закінчення таблиці

 

Побудова еталонної моделі «продукту діяль-ності» (коли мета — вста-новлення певних норм: вікових, інтелектуальних)       Дослідник будує модель, еталон для порівняння продуктів діяльності досліджуваного: модель «ідеального продукту діяльності», «продукту ді-яльності, що відповідає віку» тощо

Аналітична та прогнос-тична робота        Аналіз продукту діяльності, його порівняння з еталонною моделлю, інтерпретація отриманих результатів, дослідницький прогноз