Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1.3. Біографічний метод у психологічному дослідженні : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

2.1.3. Біографічний метод у психологічному дослідженні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Біографічний метод — комплексний метод психологічного дослідження, спрямований на вивчення біографічних подій (життєво-го шляху) людини. Біографічний метод налічує кілька модифікацій, представлений багатьма методиками та процедурами дослідницької роботи: аналіз щоденникових записів, автобіографій та біографій, психобіографічний метод (З. Фройд), каузометрия (Є. І Головаха, О. О. Кронік, К. А. Кронік), психологічна автобіографія (Є. Ю. Кор-жова), вчування (І. П. Маноха) та ін.

 

Підходи до розуміння біографічного методу

за Мошкова Б. Ю. Биографический метод и проблема личности уче-ного // Вопросы психологии. — 1994. — № 2. — С. 131-141.

1          ч

Аналіз життєвого шляху особистості

Реконструкція значимих для особис-тості подій і виборів,

аналіз причинно-наслідкової послідов-

ності цих подій,

прогноз їх впливу на

подальше життя

 

Аналіз особистісних характеристик

Вивчення (авто) біогра-

фій, щоденників, біо-

графічних опитувальни-

ків, свідчень тощо з

метою отримання ін-

формації про

особистісні особливості

людини

Узагальнення біографічних даних

Вивчення біографій з

метою виділення

характерних рис,

особливостей розвитку

та становлення

особистості певної

групи осіб (вчених,

художників тощо)

 

Ідеографічний підхід

Номотетичний підхід

Процедура вчування (за І. П. Манохою)

за Основи психології: Підручник / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Ро-менця. — К.: Либідь, 1999. — 632 с.

 

Етап роботи   Зміст роботи

Отримання фактичних даних про життєвий та творчий шлях людини           Встановлення емоційної насиченості та смислової значимості основних подій життя

Вчування в зміст важливих подій  Актуалізація для людини значимих подій, вчування в їх зміст, переоцінка значимості

Процедура каузометричного дослідження

за Головаха Е.И., Кроник А. А. Психологическое время личности. К.: Наукова думка, 1984. — 207 с.

 

Етап роботи   Зміст роботи

Біографічна розминка           Налаштування на роботу, позитивізація контакту

Формування списку подій   Виділення суб’єктивно значимих для людини подій

Датування подій       Вказування орієнтовних дат минулих і майбутніх подій

Причинний та цільовий аналіз міжподієвих від-носин   Встановлення причинно-наслідкових зв’язків між поді-ями власного життя

Аналіз сфер подій     Віднесення подій до певної сфери (сім’я, робота тощо)

гт^Шпт           Модуль 2

y£SSs$7          ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ