Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_b68aa30aa431cd1fe7792cea7a4c0128, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1.2. Спостереження як метод психологічного дослідження : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

2.1.2. Спостереження як метод психологічного дослідження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Спостереження — метод безпосереднього дослідження реаль-ності, спрямований на ідентифікацію, найменування, порівняння, опис та класифікацію окремих явищ та їх сукупності. Предметом спостереження як правило виступають поведінка, вербальна та не-вербальна активність, емоційна сфера та інші аспекти психічного, які піддаються безпосередньому вивченню.

Класифікація видів психологічного спостереження

за Корнилова Т. В. Экспериментальна психология: Теория и методы: учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

 

КРИТЕРІЙ:

особливості

організації      •          Вільне спостереження (нерегульоване, нецілеспрямова-

не) — мінімум обмежень стосовно предмета та організацій-

них процедур.

•          Цілеспрямоване спостереження — стандартизовані вимо-

ги щодо мети, предмету спостереження, особливостей ор-

ганізації

КРИТЕРІЙ: рівень узагальне-ності одиниць дослідження          •          Систематичне спостереження — високий рівень структу-

рування та узагальнення одиниць спостереження; наяв-

ність системи категорій — параметрів спостереження.

•          Несистематичне спостереження — низький рівень систе-

матизації одиниць спостереження, вибірковість параметрів

спостереження

КРИТЕРІЙ: позиція спостеріга-ча  •          Зовнішнє спостереження — спостерігач не взаємодіє з пред-

метом спостереження, реєструє його прояви зі сторони.

•          Включене спостереження — спостерігач безпосередньо

включений у коло осіб, за поведінковими проявами яких

спостерігає

КРИТЕРІЙ: спосіб спостере-ження            •          Приховане спостереження (етологічний підхід) — спосте-

рігач не повідомляє учасникам про процедуру спостере-

ження.

•          Відкрите спостереження (етнологічний) — спостерігач по-

відомляє учасникам про процедуру спостереження

КРИТЕРІЙ:

місце

проведення    •          Польове спостереження — проводиться в умовах, звичай-

них для життя та діяльності учасників.

•          Лабораторне спостереження — проводиться в умовах ла-

бораторії

Закінчення таблиці

 

КРИТЕРІЙ: хронологія організації

 

 

 

Лонгітюдне спостереження — тривале спостереження (до кількох років) з одними і тими учасниками. Періодичне спостереження — спостереження протягом чітко заданих проміжків часу з неодноразовими повторни-ми зрізами. Одноразове спостереження — опис окремого випадку.

 

 

 

КРИТЕРІЙ: спосіб звіту спостері-

гача

 

 

 

Стандартизоване спостереження — цілеспрямоване спос-тереження, звіт готується за стандартизованою формою з описом усіх можливих параметрів.

Нестандартизоване спостереження — спостереження, яке може бути цілеспрямованим, однак не мати чітких пара-метрів.

 

Процедура спостереження

Підготовчий етап

Формулювання дослідницької проблеми, предмета та об’єкта спостереження, мети та орієнтовних завдань спостереження, пошук бази спостереження, розробка дослідницької програми (деталізованої схеми спостереження, із за-значенням усіх необхідних етапів, матеріалів та процедур, яка оформлюється у

вигляді наукового документу).

           

Слід розрізняти «об’єкт дослідження» як його науковий контекст і «об’єкт спосте-реження» як особу (вибірку), за якою спостерігають. Використання поняття «об’єкт» стосовно людей в такому контексті цілком коректно.

 

Структура дослідницької програми

Етап роботи   Пр.: Спостереження за уважністю студентів протягом навчального дня

Вибір об’єкта (вибірки) та предмета спостереження       Предмет: уважність студентів на лекціях; об’єкт: група студентів

Вибір параметрів спосте-реження, системи їх кодування, способів реєстрації            Параметри та кодування: кількість перепитувань — (число), кількість відволікань — (число); відсто-ронений/зацікавлений вигляд — ВВ/ЗВ. Реєстра-ція — безпосереднє спостереження та відеозапис

Вибір часової тривалості     Тривалість — навчальний день (4 пари по 80 хвилин)

Вибір технічних засобів       Відеокамера, листок протоколу, ручка

Вибір контрольованих параметрів В ході спостереження студенти навчаються в од-ній аудиторії, яка постійно провітрюється; мате-ріал, що читається має однаковий ступінь склад-ності та цікавості

 

 

 

Закінчення таблиці

Етап проведення спостереження

На цьому етапі отримується емпіричний матеріал, ведеться протокол спостереження (додатковий дослідницький документ, в якому фіксуються показники за усіма параметрами спостереження з метою їх подальшого аналізу).

]

Структура протоколу спостереження

Учасники спостереження    Параметри спостереження

 

            вигляд            кількість відволікань кількість перепитувань

 

            І           ІІ         ІІІ        ІV        І           ІІ         ІІІ        ІV        І           ІІ         ІІІ        ІV

1.         Олексій С.      ЗВ       ЗВ       ЗВ       НЗ       3          8          4          2          2          3          4          7

2.         ...                                                                                                                                         

Етап обробки та інтерпретації результатів

На цьому етапі здійснюється якісний та кількісний аналіз результатів, їх узагальнення, розробляються різноманітні пояснювальні схеми, типології та класифікації, інтерпретуються отримані результати.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_b68aa30aa431cd1fe7792cea7a4c0128, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0