Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ №1 : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ №1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Теоретичні завдання

Розв’язок теоретичного завдання — це правильна відповідь на поставлене питання, яка має бути структурованою, викладе-ною стисло і, по можливості, містити думку автора (як виснов-ки, узагальнення, класифікації тощо).

1.         Предмет та завдання експериментальної психології.

2.         Витоки експериментальної психології: розвиток експери-менту в філософії.

3.         Психофізіологія як емпірична база психологічних досліджень.

4.         Розвиток експериментальних досліджень в психології.

5.         Поняття про наукове мислення. Принципи наукового мислення.

6.         Методологія науки.

7.         Методологічні принципи експериментальної психології.

8.         Структура наукового дослідження.

9.         Поняття про наукову проблему

10.       Теорія як реконструкція психологічної реальності. Теорія та її структура.

11.       Гіпотеза як частина теорії. Основні типи гіпотез.

12.       Експериментальна взаємодія.

13.       Етичні аспекти психологічних досліджень.

14.       Правове регулювання психологічних досліджень.

15.       Наукове шахрайство та чистота експерименту.

Тестові завдання

Розв’язок тестового завдання передбачає доповнення визна-чень та схем, пошук правильної відповіді серед хибних, встанов-лення відповідностей між твердженнями.

Заповніть пропуски у визначенні.

Відповідь представте у вигляді — І-а, ІІ-б.

Методологія науки (від грец. methodos —       І     та logos —

поняття, учення, наука) — це вчення про загальні точки зору, з яких повинен виходити дослідник психічної природи людини, про правила, яких він повинен дотримуватися в дослідженні, та про за-соби, якими він має користуватися. Іншими словами, методологія науки — це система принципів побудови та способів організації ІІ . В прямому перекладі методологія — шлях наукового пізнання.