Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.4.5. Наукове шахрайство та чистота експерименту : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

1.4.5. Наукове шахрайство та чистота експерименту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

В психології гостро стоїть проблема наукового шахрайства — фабрикації результатів, фальсифікації отриманих даних, плагіату. Науковець, який вдається до шахрайства, в разі розкриття втрачає довіру наукової громади та право на дослідницьку практику.

 

 

 

 

Види наукового шахрайства

 

ФАБРИКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Оголошення про

результати

експерименту, який

взагалі не

проводився

 

ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ДАНИХ

Підтасовування, викривлення справжніх

результатів з метою підтвердження гіпотези

 

ПЛАГІАТ

Привласнення

здобутків інших

дослідників, в тому

числі і відсутність

посилань на автора

 

Вимоги до публікацій за результатами наукових

досліджень

за Кодекс професійної етики та практики Американської психоло-гічної асоціації (1992 р.)

Публікація результатів

«Психологи не фабрикують дані і не фальсифікують результати в своїх публікаціях».

«Якщо психологи знаходять суттєві помилки у своїх публікаці-ях, вони здійснюють усі необхідні процедури по усуненню хибної ін-формації через повідомлення про помилки та внесення поправок».

Плагіат

«Психологи не наводять витримки із робіт інших авторів або ре-зультати їх досліджень як власні, навіть у випадку, якщо дані інших дослідників використовуються як допоміжні».

Авторство публікацій

«Психологи несуть відповідальність та отримують визнання ли-ше за результати власної роботи».

«Загальне авторство та інші здобутки, пов’язані з публікаціями, відображують відносний внесок кожного дослідника незалежно від його статусу... Навіть незначний внесок має бути відмічений, наприк-лад посиланням у виносках або згадуванням і вступній частині».

 

«Студент або аспірант, як правило, вказується в якості основно-го автора в випадку, якщо в основі статті лежить його курсова, дип-ломна або дисертаційна робота».

Повторна публікація результатів

«Психологи не публікують в якості оригінальних даних відо-мості, які були опубліковані раніше. Це не стосується повторної пуб-лікації даних з новими коментарями».

Розповсюдження дослідницьких даних

«Після публікації даних психологи надають усі необхідні відо-мості, в тому числі і про проміжні результати дослідження та «сирі» дані, спеціалістам, які прагнуть підтвердження шляхом повторного аналізу. Умовою надання результатів є гарантія захисту конфіден-ційності інформації про учасників дослідження та їх юридичних прав».