Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4.3. Згода на участь у психологічному дослідженні : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

1.4.3. Згода на участь у психологічному дослідженні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Згода на участь у психологічному дослідженні — етично-правовий документ, який регулює стосунки між психологом та учасником експерименту в процесі дослідницької роботи. У доку-менті має використовуватися лише чітка і прозора термінологія, зрозуміла  учасникам. Згода  має  містити  інформацію  про  мету

 

 

 

 

дослідження, його тривалість, характер та наслідки дослідницьких впливів, права і обов’язки сторін, межі конфіденційності, також фік-сувати право учасників на відмову від участі у дослідженні та виходу із нього. Важливою є проблема згоди неповнолітніх та недієздатних учасників. В такому разі згода укладається з батьками, опікунами або іншими юридично вповноваженими особами, якщо це дозволено законодавством. Головною метою згоди на участь є етична регуляція психологічних досліджень, до того ж вона може бути використана при розгляді справ щодо порушення професійної етики в спеціалізо-ваних комісіях та суді.

 

Вимоги до згоди на участь в психологічному

за Мартин Д. Психологические эксперименты.

2002. — 480 с.^         і/          \к

 

дослідженні

СПб.: ЕВРОЗНАК,

 

 

 

Однозначність і

детальність

викладу

Відсутність

суперечливих

тверджень,

надання

максимально

повної інформації

 

Зрозумілість і прозорість термінології

Використання термінології

зрозумілої для учасників з

різним рівнем освіти

 

Обов’язковість умов

Умови організації та проведення експерименту є обов’язковими для виконання для обох сторін

 

Обов’язкове документування

Згода на участь є етично-правовим документом, що регулює стосунки між учасником та експериментатором

 

Структура та функції згоди на участь в психологічному дослід-женні

 

Функції           Структура

Інформативна           Реквізити та загальні положення: прізвище, ім’я, по бать-кові, освіта, ліцензія та сертифікати, теоретична база та практичний інструментарій експериментатора

 

            Мета, загальний зміст та структура, експерименту, можли-ві наслідки для учасників, процедура повідомлення резуль-татів учасникам та громадськості, контактні особи

Етично-Правова       Права, обов’язки, відповідальність сторін: конфіденцій-ність, ступень делегування відповідальності, можливість відмови від участі в експерименті

Організаційна            Оплата участі та графік роботи: графік та тривалість зустрічей, оплата участі в експерименті необхідний мате-ріал для роботи тощо

Згода на участь в психологічному дослідженні (приклад)

за матеріалами дисертаційного дослідження В. О. Климчука «Психо-логічні детермінанти розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності»

Житомирський державний університет ім. Івана Франка Кафедра соціальної та практичної психології

ЗГОДА

НА УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ

Я, Віталій Олександрович Климчук, аспірант кафедри соціальної та практичної

психології Житомирського державного університету ім. Івана Франка, пропоную

Вам взяти участь у програмі розвитку внутрішньої мотивації.

Мета програми — вивчення можливостей розвитку внутрішньої мотивації навчальної

діяльності шляхом перебудови системи цінностей особистості.

Ви протягом трьох тижнів відвідаєте 7 занять:

 

І-III

 

IV

 

V

 

VI

 

VII

 

 

 

по 6 годин

 

1 тиждень

 

6 годин

 

1 тиждень

 

6 годин

 

Через 6 місяців після завершення програми буде проведено додаткове дослідження.

Участь у програмі безкоштовна, ніхто не отримує матеріальних винагород чи

заохочень.

Результати дослідження плануються до представлення на наукових конференціях та

публікації у науковій літературі. При обробці результатів будуть використовуватися

індивідуальні дані та результати роботи групи, однак, Ваше ім’я та будь-яка інша

приватна інформація не використовуватиметься. Особисті дані (прізвище, група,

факультет) потрібні лише для повторних досліджень. Вся інформація буде

збережена в таємниці.

Якщо Ви забажаєте вийти з програми, то зможете зробити це коли завгодно без

будь-яких негативних наслідків, однак, є ризик нівелювання особистісних змін,

досягнутих Вами під час роботи на заняттях.

Результати будуть повідомлені Вам по завершенню програми, до їх публікації в

наукових виданнях чи представлення на наукових конференціях.

Якщо у Вас виникнуть додаткові питання, можете звертатися до мене чи до

наукового керівника цієї роботи, кандидата психологічних наук, доцента Олександра

Леонідовича Музики, завідувача кафедри соціальної та практичної психології.

Дякую!

Я,         ,  усвідомлюю,  що  моя   участь  у

програмі є цілком добровільною і що я можу відмовитися від участі в ній або вийти з неї в будь-який момент без жодних негативних наслідків для себе.

Учасник                     Дата   

Керівник програми      В.О. Климчук        Дата