Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3.3. Теорія як реконструкція реальності : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

1.3.3. Теорія як реконструкція реальності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Теорія (від грец. theoria — спостереження, споглядання, дослід-ження) — вища форма наукового знання як логічно впорядкована система знань та уявлень про частину реальності. Теорії створюють-ся з метою розкриття сутності, закономірностей та прогнозу взаємо-дії психічних явищ між собою та з об’єктивною реальністю.

Структура теорії

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

 

твердження                закономірності |        ЛОГІКА ТЕОРІЇ

правила логічного висновку

|          ОСНОВНЕТЕОРЕТИЧНЕЗНАННЯ

 

1   теореми    1                      1   закони   1 

 

           

 

гіпотези         

 

|                             БАЗИС ТЕОРІЇ  

 

1 постулати 1                      1  аксіоми  1    

 

           

 

емпіричні закономірності    

 

|      ВИХІДНА ЕМПІРИЧНА ОСНОВА ТЕОРІЇ  

 

1  факти  1     

 

Види теорій

за Мартин Д. Психологические эксперименты. — СПб.: ЕВРОЗНАК, 2002. — 480 с.

 

ОПИСОВІ ТЕОРІЇ

Опис та

найменування явищ

без пояснення

причин їх

виникнення та

перебігу

 

ТЕОРІЇ ЗА АНАЛОГІЄЮ

Пояснення

взаємозв’язку між

психічними явищами за

аналогією до фізичної

моделі

 

КІЛЬКІСНІ ТЕОРІЇ

Кількісний вираз, статистичне підтве-

рдження взаємо-зв’язку між явищами

 

Рівні теорій

за Корнилова Т.В. Экспериментальна психология: Теория и методы: учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

 

Теорії вищого рівня   «...не можна безпосередньо вивести «емпірично навантажені» гіпотези, які можна перевірити на практиці» [С. 18].

Теорії середнього рівня        «...не прямо співвідносять загальні висловлю-вання... про можливі психологічні закони з рівня емпірії» [С. 16].

Теорії нижчого рівня            «...передбачають використання пояснювальних схем, в яких поняття максимально навантажені емпірично» [С. 16].