Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2.2. Методологічні принципи експериментальної психології : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

1.2.2. Методологічні принципи експериментальної психології


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Горбунова В. В. До проблеми методологічних засад експерименту в психології // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костю-ка АПН України / За ред. академіка С. Д. Максименка. — К.: Плавник, 2005. — Вип. 26, в 4 томах, т. 1. — С. 383–386.

Експериментальна психологія як самостійна галузь психологіч-ного знання базується на системі методологічних принципів, які регулюють її теоретичну та емпіричну складові.

орбунова В.В.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ В СХЕМАХ ТА ТАБЛИЦЯХ

Ієрархія методологічних принципів експериментальної психології

Наукова парадигма

При плануванні експериментів дослідник орієнтується на ті форми та способи організації наукового знання (наукову парадигму), які є провідними, однак при цьому враховує їх адекватність досліджуваному явищу

 

Індуктивно-дедуктивне мислення

Початок експерименту формулювання індуктивного висновку про особливості каузального зв’язку між явищами, для перевірки якого дедуктивним шляхом висувається експериментальна гіпотеза

 

Гіпотетичне мислення

Обов’язковим етапом

експериментального

дослідження є висунення

гіпотез — наукових припущень

про особливості причинно-

наслідкового зв’язку між

явищами

 

Принцип валідності наукових висновків

Експеримент та його висновки є науково цінними за умови

своєї валідності — внутрішньої узгодженості, правильності

та можливості узагальнення. Валідність забезпечується

адекватним плануванням та інтерпретацією результатів

 

Принцип об’єктивності

При плануванні та проведенні експерименту, з метою подолання суб’єктивних факторів, дослідник

орієнтується на наукові норми,

обирає адекватні експериментальні

плани та використовує суворі

методи контролю змінних в

експерименті

 

Принцип інструментальної адекватності

Метод дослідження психічної

реальності має бути чітко

вивіреним, деонтологічно

відповідним, таким, що відповідає

потребам дослідження, не

спотворює його предмет та не

впливає на результати

 

 

 

 

 

Застосування постулатів наукового методу

в експериментальній психології

за Солсо Р. Л., Джонсон Х. Х., Бил М. К. Экспериментальная психоло-гия: практический курс. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. — 528 с.

Впорядкованість (психологічна природа світу впорядкована, а не випадкова і хаотична).

Детермінізм (всі події мають певні причини). Емпіризм (наука базується на практичних дослідженнях). Економія аргументів (складні природні феномени мають пояс-нюватися просто і економічно).