Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2. Методологія науки. Принципи наукового мислення 1.2.1. Методологія науки : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

1.2. Методологія науки. Принципи наукового мислення 1.2.1. Методологія науки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Методологія науки (від грец. methodos — шлях пізнання, дос-лідження та logos — поняття, учення) — система принципів побудо-ви та способів організації наукового дослідження. В прямому перек-ладі методологія — шлях наукового пізнання.

Структура методології

за Зинченко В. П., Смирнов С. Д. Методологические вопросы психоло-гии. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. — 128 с.

Рівні методології       Зміст методологічного рівня

 

Методика та техніка дослідження

 

Принципи побудови та проведення наукового дослідження

 

 

 

Методологія науки

 

н

 

Принципи побудови та функціонування конкретної науки

 

 

 

Загальнонаукова методологія

 

Загальні принципи побудови наукового знання

 

 

 

Філософська методологія

 

Загальна світоглядна позиція як інтерпретаційна основа науки

 

 

 

 

 

Основні методологічні проблеми

за  Психология. Словарь  / Под. общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошеского. — 2-е изд. — М.: Политиздат, 1990. — 494 с.

Системний розгляд різних рівнів методології. Вивчення категоріально-поняттєвого апарату науки. Аналіз етапів та процедури наукового дослідження. Розробка та обґрунтування методів практичної діяльності.

Функції методології

за Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології: нав-чально-методичний посібник. — К.: Ніка-Центр, 2003. — 204 с.

Визначення сенсу наукової діяльності. Визначення об’єкту та предмету науки.

Основа філософської,  світоглядної  позиції  у інтерпретації даних.

Розробка стратегії науки, визначення її можливостей та пер-спектив.

Організація теорії та практики.

Стимулювання  процесу пізнання, виховання  культури  мис-лення, сприяння формуванню творчої особистості науковця. Структурування наукового знання.