Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e5f941f5d7250d39597f9a8b85ee82c2, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЗМІСТ : Економіка праці. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Передмова      3

РОЗДІЛ 1. ПРАЦЯ — ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ      5

1.1.      Праця як предмет наукового економічного дослідження             5

1.2.      Спонукання до праці в ринкових умовах  13

1.3.      Місце мотивації трудової діяльності в системі категорій і понять ринкової економіки            25

1.4.      Формування змісту праці та особливості його збагачення          41

1.5.      Характер та види праці         51

РОЗДІЛ 2. РИНОК ПРАЦІ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ             54

2.1.      Сутність, особливості і складові організаційно-економічного механізму ринку праці              54

2.2.      Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці ..58

2.3.      Конкурентоспроможність робочої сили в системі регулювання ринку праці  61

2.4.      Формування конкурентоспроможності, вартості та ціни робочої сили на ринку праці           68

РОЗДІЛ 3. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І БЕЗРОБІТТЯ              74

3.1.      Соціально-економічна суть та види зайнятості     74

3.2.      Безробіття, його показники і види  77

3.3.      Гнучкі та нестандартні форми зайнятості та режими робочого часу      79

РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-

ТРУДОВИХ ВІДНОСИН      85

4.1.      Правові засади та механізм соціального партнерства       85

4.2.      Колективні договори і угоди            88

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ              91

5.1.      Поняття, зміст і завдання організації праці             91

5.2.      Поділ і кооперування праці              93

5.3.      Організація робочих місць і трудових колективів              96

5.4.      Умови та режим праці          100

5.5.      Охорона та безпека праці     102

Зміст

РОЗДІЛ 6. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ            118

6.1.      Сутність, значення і функції нормування праці     118

6.2.      Система норм і нормативів              120

6.3.      Способи вивчення затрат робочого часу і його класифікація ... 122

6.4.      Методи нормування трудових процесів     126

6.5.      Нормування праці по обслуговуванні стаціонарних машин та транспортних робіт    128

6.6.      Нормування ручних робіт     132

РОЗДІЛ 7. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ВАЖЛИВА ЛАНКА СИСТЕМИ

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН    134

7.1.      Економічна сутність і значення оплати праці        134

7.2.      Вибір форм і систем оплати праці в ринкових умовах     143

7.3.      Державне регулювання оплати праці         152

7.4.      Основні напрями удосконалення оплати праці    161

РОЗДІЛ 8. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ            164

8.1.      Основні фактори трудової мотивації персоналу    164

8.2.      Мотиваційна функція оцінюваного механізму персоналу підприємства           175

8.3.      Стимулювання персоналу відповідальністю         188

РОЗДІЛ 9. РОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В СИСТЕМІ

РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН         200

9.1.      Цілі, завдання та структура Міжнародної організації праці          200

9.2.      Організація діяльності Міжнародної організації праці       203

9.3.      Основні конвенції МОП       205

Список літературних джерел           209

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ЧЕРВІНСЬКА Л П

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Редактор —

Коректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 30.04.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 12,15.

Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e5f941f5d7250d39597f9a8b85ee82c2, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0