Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПЕРЕДМОВА : Економіка праці. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Економічна політика України передбачає докорінну перебудову економічних і соціально-трудових відносин, перехід суб’єктів гос-подарювання, товариств з обмеженою відповідальністю, кооперати-вів, акціонерних і приватних підприємств тощо, на ринкові умови. В Україні створена відповідна правова база, що докорінно змінює виробничі, соціально-трудові й організаційні форми підприємств та організацій. З формуванням приватновласницького укладу в країні з’явилась така категорія населення як роботодавці, наймані працівни-ки, орендарі та орендодавці, безробітні, а з наданням прав самостій-ності суб’єктам господарювання у вирішенні питань оплати праці, матеріального стимулювання, правил прийому і звільнення з роботи значна частина працездатного населення виявилась незахищеною в складних умовах розвитку ринкових відносин.

Тобто у зв’язку з перебудовою економічних відносин найсуттє-віші зміни відбуваються саме в соціально-трудовій сфері. Вони тор-каються інтересів багатьох, і чи не всіх, працівників та безробітних.

Складні умови, в силу об’єктивних причин висувають нові вимоги до підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів вищих навчальних закладів, яким належить вирішувати надзвичайно важливі і складні проблеми підвищення ефективності праці та гармонізації соціально-трудових відносин на всіх рівнях управління підприємствами і ор-ганізаціями. Відповідно виникає потреба створення якісно нових су-часних підручників і навчальних посібників з економіки праці.

Цей короткий варіант навчального посібника з економіки праці для студентів вищих навчальних закладів написаний відповідно до типової програми курсу «Економіка праці». Основою його написан-ня стали авторські матеріали, напрацьовані автором в процесі про-ведення наукових досліджень з означеної проблеми та викладання економіки праці та суміжних дисциплін на економічному факультеті вищого навчального закладу.

Автор переконана в тому, що вивчення означеного курсу може сприяти вихованню раціонального ставлення до власного трудово-го потенціалу, нарощуванню і ефективному використанню власного

Червінська Л. П., «Економіка праці»

людського капіталу, забезпеченню конкурентоспроможності кож-ного на ринку праці, усвідомленню необхідності досягати реалізації своїх інтересів у сфері праці.

Адже саме ті проблеми, які вивчаються в економіці праці стають визначальними і домінуючими при формуванні соціально орієнтова-ної ринкової економіки. А серед нормативних дисциплін економічно-го циклу, як свідчить досвід викладацької роботи, немає іншої такої, в якій кожна тема і кожен підрозділ були б так прямо і безпосередньо пов’язані з найважливішими і нагальними питаннями життєдіяль-ності, трудової орієнтації і трудової мотивації людини як в дисциплі-ні «Економіка праці».