Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Приймання килимів і 10 килимових виробів в торгівлі та оцінка їх якості : килими та килимові вироби : Бібліотека для студентів

Приймання килимів і 10 килимових виробів в торгівлі та оцінка їх якості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

магниевый скраб beletage

Приймання килимів контролером споживача повинна про-водитись шляхом зовнішнього огляду у відповідності з вимо-гами стандарту і зразка-еталону. Вироби, які не відповідають зразку-еталону, не приймаються. Приймання проводиться згідно з ГОСТом 20566.

Килими приймають партіями. За партію приймають будь-яку кількість килимів однієї назви, артикулу, ґатунку, оформ-лених одним документом.

Споживач повинен проводити суцільний контроль якості за зовнішнім виглядом, щільністю, розмірами, висотою ворсу та вибірковий щодо фізико-механічних показників.

При прийманні килимів, особливо в умовах комісійної торгівлі, необхідно знати відмінні ознаки ворсових килимів руч-них і машинних, вартість яких суттєво відрізняються. Ворсові килими ручної роботи мають такі особливості: на зворотній бік повністю виводиться рисунок ворсової поверхні, поздовжньо-бокові сторони мають пружок у вигляді безворсової смуги тка-нини шириною (до 6 см) щільного полотняного переплетення і торочку, зав’язану нитками сирової основи; особливо слід звер-тати увагу, що при згині ворсовою поверхнею назовні чітко видно горизонтальні ряди зав’язаних ворсових вузлів. Останні дві ознаки відсутні в килимах машинного способу виробництва.

Перевірка якості килимів і килимових виробів проводиться на спеціальних стояках або столах, товарознавцями-броке-рами, які повинні володіти діючими довідковими матеріалами і відповідною нормативною документацією.

Після встановлення відповідності взірцю-еталону (або тех-нічному опису) перевіряють відповідність розмірів (довжини, ширини, площі) даним, що вказані на маркувальному ярлику-етикетці (бірці) і в супроводжуючих документах.

І.С. Полікарпов, Л.В. Пелик, Є.М. Стефанюк «Килими та килимові вироби»

Ширину виробів, згорнутих в короткі рулони (не більше 10 м), вимірюють у трьох місцях, а довгі рулони (більше 10 м) – в п’я-ти місцях, приблизно на рівних відстанях.

Розміри килимів перевіряють металевою рулеткою згідно з ГОСТом 7502. Лінійні розміри і поверхневу щільність – згідно з ГОСТом 3811. Щільність ниток за основою та утоком згідно з ГОСТом 3812. Масову частку жирових речовин та склад вов-няного волокна пряжі визначають згідно з ГОСТом 4659. Во-логість виробів – згідно з ГОСТом 3816. Розривне навантажен-ня виробів – згідно з ГОСТом 3813. Стійкість забарвлення пряжі – згідно з ГОСТом 9733.0, ГОСТом 9733.0, ГОСТом 9733.5, ГОСТом 9733.13, ГОСТом 9733.27, ГОСТом 9733.28.

Перед випробуванням зразки проб повинні витримуватись при температурі 20±2оС та відносній вологості повітря 60±2%. Тривалість витримки проб має бути не меншою двох діб після їх виготовлення. Вимірювання температури та відносної воло-гості повітря повинні проводитися згідно з ГОСТом 10681.

У торгівлі проводять суцільний контроль за зовнішнім виг-лядом і не менше 10% від партії перевіряють за показниками щільності і висотою ворсу.

Зовнішній вигляд килимів і килимових виробів перевіряють візуально шляхом порівняння з контрольним зразком. Контроль зовнішнього вигляду здійснюють на столі у розправлено-му вигляді з лицьового і зворотного боку у відбитому світлі.

Візерунок має бути чітким в правильних пропорціях за колоритом і гармонією кольорів, відповідати зразку-еталону або технічному описанню.

Щільність по основі і пітканні визначають на зворотному боці килима шляхом підрахунку кількості ниток на 10 см. Підрахунок проводиться не менше як у п’яти місцях рівномір-но розташованих ниток по всій площі на відстані не менше 10 см від краю виробу. При двопітканному закріпленні ворсового пучка підраховують кількість видимих ниток утоку і результат збільшують вдвічі, а при трьох нитках утоку – втричі.

Висоту ворсу визначають за допомогою металевої лінійки від основи пучка 6 мм.

10. Приймання килимів та килимових виробів в торгівлі і оцінка їх якості

При зовнішньому огляді килимові вироби оглядають з лиць-ового і зворотного боків для виявлення дефектів та їх оцінки.

Визначення гатунку ручних килимів проводиться в залеж-ності від наявності дефектів, наведених у табл. 1.

Таблиця

Назва і характеристика дефекту килимів

виробів

та килимових

 Назва і характеристика дефекту Розмір килима чи

килимового

виробу, м2 Розмір

дефекту,

см не

більше Оцінка дефекту, в балах

1 Кривизна - неоднакова довжина паралельних боків килима чи виробу, що визначається різницею цих боків До 2,5 включно

Більше 2,5 до 6,0

включно

Більше 6,0 до 10,0

включно 1

2 4 5 1

1 1 1

2 Угнугість чи опуклість -відхилення від прямолінійності боку килима чи виробу, що визначається числовим значениям найбільшого відхилення До 2,5 включно

Більше 2,5 до 6,0

включно

Більше 6,0 до 10,0

включно

Більше 10,0 2

2 2 4

4 4

3 Перекіс - відхилення від прямокутної чи квадратно! форми килима і виробу, що визначається різницею довжини діагоналей виробу До 2,5 включно

Більше 2,5 до 6,0

включно

Більше 6,0 до 10,0

включно 1

1 1

2 2

2 2 2

4 Різновідтінковість - зміна відтінків забарвлення за довжиною чи шириною килима чи виробу, що визначається за шкалою сірих еталонів згідно з ГОСТом 9733.0 Незалежно від розмірів виробу За

довжиною

або

шириною

виробу 5

5 Наявність петель, кінців ворсової пряжі чи уток на виворітному боці виробу До 2,5 включно

Більше 2,5 до 6,0

включно

Більше 6,0 до 10,0

включно

Більше 10,0 1

2 3 4 1

1 1 1