Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6. Асортимент килимів та килимових виробів ручного способу виробництва : килими та килимові вироби : Бібліотека для студентів

6. Асортимент килимів та килимових виробів ручного способу виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

магниевый скраб beletage

поступово переходять у загальний колорит і надають виробу наповненості і ошатного вигляду.

Килими Туреччини за своєю будовою багато в чому нагаду-ють персидські. Принципова відмінність їх полягає у компози-ційному оздобленні та колористичному вирішенні малюнків. Переважають квіткові і геометричні орнаменти, причому рос-линні більш стилізовані, ніж у візерунках Іранських килимів. Часто використовують умовні або стилізовані орнаменти. Пе-реважають теплі кольори, а між окремими елементами візе-рунків помітні чіткі контрасти.

На міжнародних ринках турецькі килими відомі під назва-ми анатоль, анкара, смірна, бергамо, бруси, кула, ладик, гіордес, ушак та ін.

Туреччина, що займає плацдарм між Сходом і Заходом, сто-літтями мала пріоритетні позиції в сфері східної торгівлі. До Першої світової війни Стамбул був найважливішим у світі центром торгівлі східними килимами, але потім поступився свої позиціями Лондону. Нині міжнародний центр торгівлі східни-ми килимами перемістився в Гамбург.

Турецькі килими втілюють вікові традиції плетіння й кла-сифікуються – як перські килими – за країною походження. Оскільки турецьке плетіння має малоазіатські корені, тому за-гальна назва цих килимів – килими Анатолії або Анатолійські килими. Колись в Османській Туреччині, виробництво килимів повністю контролювалося грецькою діаспорою.

Як і Персія, Туреччина пропонує широкий спектр килимів різних видів – від найпростіших до чудових творінь, що випуска-ються всесвітньо визнаними мануфактурами. Відмінними ознака-ми їх є, зокрема, внутрішні поперечні бордюри релігійних візерунків. Тільки для Туреччини характерний улюблений мотив стилізованих тюльпанів, що вважалися квітами, гідними султана. Існуючі націо-нальні мотиви постійно збагачувалися іммігрантами, особливо туркменами. Анатолійські килими плели раніше не тільки в самій Ту-реччині, й у межах всієї сфери впливу Османської імперії.

Антикварні анатолійські килими, виявлені кілька років тому в церквах Румунії, підтверджують зв’язок з Балканами. Неве-67

І.С. Полікарпов, Л.В. Пелик, Є.М. Стефанюк «Килими та килимові вироби»

лике виробництво вовняних і шовкових килимів збереглося дотепер у Каїрі (Єгипет); у продаж вони надходять за назвою Каїрські килими. Всесвітньої популярності набуло виробницт-во шовкових килимів у Гереке, недалеко від Стамбула. Щільність плетіння цих килимів повинна бути не менше 1 млн. вузликів на 1 м2. Пропонуються вироби, щільність плетіння яких досягає 5,67 млн. вузликів на м2.

Настільки ж високу репутацію має область походження Кай-зерія (центральна Анатолія), де випускається велика кількість шовкових килимів. Для плетіння використовується також мерсеризована бавовна, вироби з яких рекламуються на базарах, з метою введення туристів в оману, як килими з деревного шов-ку, іпеклі (по-турецьки «шовкоподібний») або флоша. Найцінніші шовкові кайзерійські килими продаються під назвою стамбульських, хоча вони не мають нічого спільного з антиквар-ними плетеними килимами «заре ага» із стамбульського Кум-Капи. На основі традиційних візерунків окремі імпортери роз-робляють нові варіанти дизайну, пропоновані ними на ринку під торговельними марками Azerie, Samsun, Yalia, Yuntdag, Tollu та ін. У Німеччині існує великий попит на такі нові вироби. Ринок буде й надалі збагачуватися новими виробами. Для плетіння використовується турецький вузлик; зустрічаються як розшаро-вані, так і нерозшаровані варіанти плетіння.

Килими Китаю (див. каталог килимів) поділяють за регіона-ми їх виготовлення на сіньцзянські, тяньдзинські і сичуанські, а в межах кожного регіону – ще на певні різновиди і відповідні їм назви. Так, сіньцзянські килими називають ще самаркандськи-ми, аркендськими або кашгарськими. Незважаючи на певні рег-іональні відмінності, в оздоблені китайських килимів є багато спільного. Малюнки решіткові або у формі медальйонів. Решіт-кові малюнки складаються з решіткових візерунків, які розміщу-ються окремими групами, забарвленими п’ятьма однаковими ко-льорами. Переважають кольори червоні, жовтогарячі і блакитні. Медальйонні візерунки формуються з квіткових мотивів, у се-редині яких розміщують умовний круглий знак «шоу» – символ щастя. У рослинних орнаментах переважають зображення стил-68

6. Асортимент килимів та килимових виробів ручного способу виробництва

ізованих квітів – лотоса, півонії, а у тваринних – зображення риб, птахів, драконів, міфічних чудовиськ тощо. Часто центральне поле килима має вільне, не заповнене орнаментом тло. Кольори його різноманітні: зелені і темно-сині, лимонно-золотисті, рожеві, бірюзові, білі, червоні, брунатні. Кайму килимів часто оформлю-ють грецькими орнаментами.

Характерною особливістю китайських килимів є своєрідний прийом рельєфного оздоблення ворсу. За контуром малюнка ворс підстригають на різну висоту, що надає скульптурності й об’ємності окремим елементам візерунка. Ворс тла при цьому залишають найнижчим, що ще більше підсилює рельєфність і об’ємність малюнка. Китайські килими досить довговічні, їх широко використовують для покриття підлог.

Китайська культура плетіння килимів відповідає історії краї-ни. В якості традиційних сюжетів сьогодні використовуються зменшені, великі й асиметричні візерунки, розроблені з метою експорту сто років тому. Антикварні вироби характеризуються пишними візерунками з медальйонами, бордюрами й заповне-ними симетрично в чотирьох напрямках внутрішніми просторами. Такий розподіл можна й сьогодні ще виявити в килимах так званого пекінського стилю. Варіант продукції такого поход-ження являють собою пекінські килими з античною обробкою (Antik-Finish). Тут варто згадати області походження Пао-Тоу (головним чином гобелени) і Нінсья, а також вироби областей Хотан, Кашгар, Ярканд і Канзу.

Інтенсивна орієнтація китайської килимової промисловості на експорт проявляється в класифікації щільності плетення. Крім того, китайські килими класифікуються за висотою ворсу (по-англійськи pile), що вказується в дюймах. Розшароване плетиво називають у Китаї «closed back», нерозшароване – «open back».

Поряд із відомими китайськими випускається все більше й більше килимів з персидськими і турецькими малюнками; нама-гаються також копіювати кавказькі зразки. Китайський «Герек» нічим не поступається турецьким аналогам. Вироби з подвійним вузликом імітують турецький вузлик. Найтонший на сьогодні килим ручного плетення у світі виготовлений у Китаї – китайсь-69

І.С. Полікарпов, Л.В. Пелик, Є.М. Стефанюк «Килими та килимові вироби»

кий «Герек» відрізняється щільністю плетення 10,8 млн. вуз-ликів на 1 м2. Китай поставляє й дешеві шовкові килими зі щільністю плетення 150 рядів та шовковим блиском.

Ще одну групу утворюють обюссон-гобелени. Ткані виро-би точно відтворюють за кольором і характером своїх античних попередників.

Провінція Синк’ян, західний регіон Китаю, є батьківщиною ки-лимів, у яких використовуються елементи туркменського стилю.

Найважливіші виробничі території є одночасно й закупівель-ними центрами: Бейджин (Пекін), Тянь-Цинь, Кантон і Шанхай. У Хенане ведеться, в основному, торгівля шовковими килимами.

Килими Непалу і Тибету (див. каталог килимів). Посилена орієнтація на європейські тенденції оформлення інтер’єрів і зни-ження попиту на класичні персидські килими привели до того, що виробництво килимів у Непалі досягло високого рівня й набуло ринкового значення. Раніше ці килими продавалися як Непало-тибетські, сьогодні їх називають Непальськими килимами.

Техніка плетення має тибетські корені. При плетенні навколо прутка зав’язуються безперервні вузли, які в горизонтальному на-прямку утворюють ряд петель. Після того як пруток повністю по-кривається вузлами, петлі підрізаються зверху, і ворс розправляєть-ся. Застосування такого швидкісного методу можливо тільки тому, що непало-тибетський килим є дуже плоским і має однотонні ділян-ки великого розміру, а вузлик – форму перського вузлика.

У візерунку й стилі проявляються вихідні китайські й східно-азіатські впливи, у них відбивається площинність зви-чайного китайського плетива. Непальські килими виготовля-ються за проектами колірного оформлення візерунка, пропоно-ваними європейськими й американськими дизайнерами. Центром закупівель є столиця Катманду.

Ручні ворсові килими виготовляють майже в усіх євро-пейських країнах: Болгарії, Польщі, Франції, Італії, Бельгії та ін. Розвиток машинного способу виготовлення килимів у цих краї-нах призвів до помітного звуження ручного килимарства: воно залишилося й існує як своєрідний вид народного декоративного мистецтва.

6. Асортимент килимів та килимових виробів ручного способу виробництва

Килими і килимові вироби постачаються поштучно чи комплектами. Комплектність килимів і килимових виробів повинна відповідати контрольним зразкам. Допускається, за узгодженням із споживачем, кількість виробів у комплектах змінювати.

Килими і килимові вироби, що входять до комплекту по-винні мати єдине художньо-колористичне вирішення, катего-рію складності, техніку виконання і структуру.