Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Формування структури : килими та килимові вироби : Бібліотека для студентів

Формування структури


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

магниевый скраб beletage

5килимів машинного способу виробництва

Створення килима починається з проектування і патро-нування технічного малюнка. Так, за декоративним ескізом художника готують технічний малюнок килима, який нази-вається патрон. Його наносять на міліметровий папір, де кож-на клітка відповідає одному ворсовому вузлу (пучку) готового виробу.

Проектування нового малюнка машинного килима і його патронування мають визначені межі, які залежать від технічних можливостей виробництва, тому художник і майстер повинні поряд зі спеціальною підготовкою добре знати технологічні процеси килимового виробництва в цілому.

Так, при створенні малюнка велике значення має кількість кольорів. В килимах ручного виробництва кількість їх не обме-жується. При виробництві деяких видів килимів машинних (аксмінстерських з вибивним малюнком) також не виникає труднощів при підбиранні кольорів, оскільки технологія вироб-ництва цих килимів дозволяє використовувати велику кількість кольорів. При проектуванні малюнка для машинних жаккардо-вих килимових виробах на пруткових або двополотних кили-мових верстатах зустрічаються труднощі, бо кількість кольорів не повинна перевищувати 4–6.

Ескізи (кроки) і технічні малюнки килимових виробів ви-конуються в художніх майстернях та експериментальних лабо-раторіях килимових підприємств.

Ескіз затверджує художня рада, в яку входять художники декоративно-ужиткового мистецтва, мистецтвознавці, технологи, архітектори.

Після затвердження ескізу готують технічний малюнок – патрон, а на ньому приступають до виробництва килимових виробів. За міцністю і довговічністю машинні килими поступа-41

І.С. Полікарпов, Л.В. Пелик, Є.М. Стефанюк «Килими та килимові вироби»

ються ручним, а за зовнішнім виглядом, колоритом і малюнком мало чим відрізняються. Головне завдання машинного способу виробництва полягає в найбільшому приближенні машин-них килимів до ручних за естетичними властивостями при од-ночасному підвищенні продуктивності праці.

Художник, який працює над художнім оздобленням машин-них килимів, повинен зберігати і використовувати багатий досвід талановитих народних умільців. Художнє оздоблення залежить від обладнання і технологічних можливостей.

Промислове фарбування ворсової пряжі, а також техноло-гія ткання і структура тканини машинних килимів удоскона-люються. В деяких випадках в цих килимах імітується ручний вузлик. Застосування нових синтетичних волокон дозволяє значно збільшити міцність килима.

За способом виробництва машинні килими і килимові ви-роби поділяють на ткані і неткані. Вони можуть бути ворсові і безворсові.

Ткані килими і килимові вироби.

Безворсові ткані килими виробляють з кольорових ниток основи і утоку на звичайних або багаточовникових жаккардо-вих ткацьких верстатах різними переплетеннями.

Ворсові ткані килими являють собою дво- або тришарові тка-нини, в яких кожний шар має свою основу і уток (див. рис. 7). Ворс закріплюється лише на верхньому шарі. Виготовляються на спеціальних верстатах. Кожен шар килима має свою, систему ниток, яка з’єднує ці шви і ворсову систему. Для ворсових ниток використовують вовняну і напіввовняну пряжу, хімічні волокна і нитки, які фарбують в різні кольори. Для основи і утоку – бавовняну, конопляну, лляну пряжу.

За способом виробництва ворсові ткані килими поділяють на двополотні жаккардові, пруткові і аксмінстерські.

Двополотні жаккардові килими. Значну роль в розвитку виробництва цього виду килимів мало використання методів вельветового ткацтва, а саме, методів виготовлення так званого мокетового плюшу. Цей метод полягає в тому, що на двопо-лотних ткацьких верстатах одночасно виробляють два само-42

5. Формування структури килимів машинного способу виробництва

Г**»£Г- ^МПЛЯШ^^ВІ^Н 1

Рис. 7. Ткацькі переплетення килимів: 1 – двоплотного з розрізним ворсом;

2 – аксмінстерського трубчастого;

3 – пруткового з розрізним ворсом; 4 – пруткового з нерозрізним петельним ворсом.

стійних грунтових полотна (каркаси), розміщених один під одним на віддалі подвоєної висоти майбутньої ворсової по-верхні (див. рис. 8). Кожне грунтове полотно складається з ко-рінної та настильної основи, що створюються крученими бавов-няними нитками, переплетеними лляним або синтетичним плівчастим утоком. Зв’язок двох грунтових полотен здійснюєть-ся кольоровими нитками ворсової основи. Нитки різних коль-орів включаються в строго визначеному малюнком порядку. Кольорових ворсових основ може бути від двох до шести. Малюнок створюється за допомогою машини Жаккарда за

І.С. Полікарпов, Л.В. Пелик, Є.М. Стефанюк «Килими та килимові вироби»

спеціальною програмою, в якій закодований малюнок майбут-нього килима. Малюнок в обох килимах, знятих одночасно з одного верстата – ідентичний. У процесі ткання ткач бачить лиш зворотний бік виробу, на який повністю виводиться ма-люнок ворсової поверхні. Два грунтові полотна розділяються спеціальним різальним механізмом на верхнє і нижнє.

Рис. 8. Переплетення двополотного килима: нитки основ: К– корінної; Н – настильної; В – ворсової; П – утоку.

Пруткові килими і вироби виробляють на пруткових кили-марських ткацьких верстатах. Формування ворсового покриву здійснюється нитками ворсової основи. Каркас килима скла-дається з ниток корінної і настильної основ, які переплітають-ся з утоком (дво-, трьохутокове закріплення всіх основ) і окре-мих ниток ворсової основи. Ворс формується за рахунок прокладання у ворсовий зів спеціального прутка. Висота ворсу килима залежить від висоти прутка. Ворс може бути розріз-ним (див. рис. 9) (розрізають загостреним краєм прутка або ножами-бритвами) чи нерозрізним (петельним) (див. рис. 10).

шиша-

В

к

н

п

В

Рис. 9. Переплетення пруткового килима з розрізним ворсом: ворсова основа; К - корінна основа; Н - настильна основа; П - уток

5. Формування структури килимів машинного способу виробництва

Рис. 10. Переплетення пруткового килима з нерозрізним ворсом: В – ворсова основа; К – корінна основа; П – уток; Н –- настильна основа.

Кількість кольорів ниток ворсової основи від 3 до 5 для килимів з розрізним ворсом (в залежності від складності ком-позиції орнаментального малюнка) і двох, трьох кольорів – для виробів з нерозрізним ворсом.

Аксмінстерські килими за способом виробництва поділяють на стрічкові (віктор-аксіменстерські), трубчасті (рояль-аксімен-стерські) і жаккардові (гріппер-аксіменстерські).

Стрічкові аксмінстерські килими виробляють наступним чином. На стрічковому килимовому ткацькому верстаті вироб-ляють полотно за розробленим малюнком, нанесеним на папір в клітинку. Зіткане полотно по довжині розрізають на стрічки (синельки), які запарюють і скручують. Ткуть килим на іншому ткацькому верстаті, де ворсова стрічка (синелька) за малюнком вводиться в напрямку ниток утоку, а саме: ворс утворюється внесенням в зів синелевого утоку.

Полотно каркасу утворюється нитками корінної і настиль-ної основ і нитками верхнього і нижнього утоку. Ворсовий уток – стрічку закріплюють на полотні каркасу спеціальними перевивними нитками основи. Такі килими називаються ше-нілевими аксмінстерськими.

Цей напівмеханічний процес виготовлення на двох ткаць-ких верстатах малопродуктивний – до 1 кв.м/год.

Нині ці килими виробляються за один технологічний процес на трубчастих аксмінстерських килимових верстатах або за допомогою клювиків-захватів з використанням жак-кардових машин.

І.С. Полікарпов, Л.В. Пелик, Є.М. Стефанюк «Килими та килимові вироби»

Трубчасті аксмінстерські килими являють собою багатоша-ровий тканий каркас, виготовлений з бавовняних корінної і настильної основ, переплетених з лляним або поліолефіновим плівковим утоком. Уток вводиться в грунт за допомогою ста-левих рапір (рапіра вводить у фак одночасно дві нитки утоку).

Нитки кольорової ворсової основи, згідно з малюнком зап-равляються у відповідні отвори металевих або пластмасових трубочок спеціальної рамки снувального валика, а потім намо-туються на ці трубочки.

Кожна трубочка відповідає одному ряду ворсових петель по ширині килима. Кількість трубочок залежить від кількості ко-льорів малюнка.

Валики з трубчастими роликами розташовують на рухомо-му ланцюгу ткацького верстата. Кінці ниток, які виступають з трубочок, опускаються між нитками корінної основи, а потім гребінцем загинаються вверх у вигляді петель. Ворсові петлі з корінною основою закріплюються нитками утоку, які змо-туються з великих бобін і вводяться двома сталевими рапіра-ми у верхній і нижній факи, що утворюються корінною і на-стильною основами.

Жаккардові аксмінстерські килими і килимові вироби відрізняються від трубчастих за способом виробництва. По всій ширині килимового верстата розташовані механізми з клювиками-захватами. Для утворення ворсових пучків не потрібні снувальні валики з металевими трубочками. Верстат обладна-ний спеціальною машиною Жаккарда. Нитки ворсу вводяться в грунт каркасу U-подібним пучком за допомогою клювиків-захватів від шпульника, на якому встановлені циліндричні бо-біни з пряжею. До клювиків-захватів надходить 8–12–16 різних кольорів ниток ворсу з бобін, які знаходяться на одній лінії в напрямку ниток основи. Для кожного ворсового пучка призна-чений один клювик-захват. Кожний пучок виділяється за ви-сотою. Малюнок килима утворюється з ворсової пряжі за до-помогою машини Жаккарда. Нитки ворсових пучків виводяться також на зворотний бік, утворюючи малюнок, продуктивність цих верстатів – 3,5–4 кв.м/год.