Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ОХ КИЛИМОВИХ КОЛЄКЦІЙ. : килими та килимові вироби : Бібліотека для студентів

ОХ КИЛИМОВИХ КОЛЄКЦІЙ.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

магниевый скраб beletage

Ще одну групу утворюють валяні (повстяні) килими, самі давні вироби, які виготовляються із вовни (вони знайдені у похованні Пацирика). їх застосовують в якості теплоізоляцій-них напольних покриттів, а також для перекриття дахів юрт.

І.С. Полікарпов, Л.В. Пелик, Є.М. Стефанюк «Килими та килимові вироби»

Зустрічаються так звані «Нумда», недорогі валяні килими з Індії, прикрашені нашитими аплікаціями. Хоча ці килими й попадають у Європу, але призначені вони здебільшого для внутрішнього ринку.

До ворсових килимів ручного способу виробництва нале-жить унікальний вид художніх тканин – ліжники і коци.

Техніка виготовлення ліжників – просте полотняне пере-плетення зі спеціально підготовленої пряжі. Карпатські ліжни-ки звалюють у валині. Готові обробляють водою, під сильним струменем. Вичісують назовні кінці волокон, внаслідок чого килими стають волохатими.

На Полтавщині, Київщині, Чернігівщині, Херсонщині ліжни-ки дещо тонші за своєю структурою, їх не звалюють у воді, вони мають коротші ворсові нитки. Полотняне переплетення у них щільніше порівняно з карпатськими ліжниками.

К оц и представляють собою грубу вовняну одно-ткацький верстат тонну або картату тканину з дрібним начісним ворсом, яку після ткання ущільнюють у ступах.

Килим вважається плетеним, якщо пряжа впроваджена в його тканеву основу за допомогою плетення вузликів, і при цьому килим має ворс. Такого роду вплетений вузлик повинен повністю охоплювати одну нитку основи.

Техніка ворсового (вузликового) ткання полягає в тому, що вертикально натягненій на рамі вертикального вер-стата (рис. 2) лляній чи конопляній ос-нові горизонтальними рядами з відрізків різнобарвної вовняної пряжі в’яжуть вузли. Кожен вузол захоплює дві нитки основи, при цьому кінці його висмикують назовні, що утворює на лицьовій поверхні килима ворс. Після кожного горизонтального ряду пров’я-заних вузлів для їх закріплення по всій ширині килима переплітають 1–2 нитки лляного утоку, які щільно прибива-

Рис. 2. Вертикальный верстат

4. Формування структури килимового виробу методом ручного ткацтва

ються молотком – гребінцем. Для надання рівної ворсової по-верхні вузли в процесі виготовлення стрижуть залежно від способу в’язання. Деякі килими, особливо китайські, підрізають, формуючи рельєф, який чітко підкреслює малюнок.

Залежно від форми і способу в’язання килимові вузли ділять на півторашні і подвійні. В килимах з особливо висо-ким ворсом і великою щільністю часом використовують і одинарний килимовий вузли. Їх зав’язують пальцями за до-помогою ножа-гачка.

Півторашний килимовий вузол (див. рис. 3) одержують дво-ма способами в’язання: з утворенням петлі вузла на парній і непарній нитках основи. З лицьового боку грунту тканини півторашний вузол обвиває одну нитку основи, а з виворотно-го – обидві сусідні основні нитки.

Закріплення півторашних вузлів в грунті тканини проходить однією або двома нитками утоку, які прокладаються по-лотняним переплетенням після нав’язування кожного ряду

12 3 4

Рис. 3. Схема півторашних вузлів килима:

К - основа корінна, П1 і П2 - нитки утоку; В - вузли;

1 - за дві нитки основи (вліво); 2 - за дві нитки основи (вправо);

3 - за дві пари ниток основи; 4 - за дві нитки основи (вертикально).

І.С. Полікарпов, Л.В. Пелик, Є.М. Стефанюк «Килими та килимові вироби»

вузлів по ширині тканини. Півторашні вузли використовують звичайно при виробництві килимів з високою або середньою щільністю.

Подвійний килимовий вузол (див. рис. 4) характеризуется тим, що вузлова нитка обвиває всі сусідні вузлові нитки (пар-ну і непарну), утворюючи по дві петлі - по одній на кожній нитці основи. В’язка звичайно проводиться за дві основні нитки. Для закріплення ворсових пучків у грунті тканини після пров’язування кожного ряду перекидаються дві нитки утоку полотняним переплетениям.

Використовується подвійний вузол при виготовленні ки-лимів з невисокою щільністю (до 900 вузлів на 1 дм2); середньою (900-1900 вузлів на 1 дм2) щільністю.

Одинарний килимовий вузол відрізняється тим, що в’я-зання здійснюється за одну нитку основи. На лицьовому боці грунту тканини є перехре-щування вузлової тканини, а на зворотному - подвійний обвід основи ворсовою пряжею. Для закріплення ворсових вузлів в грунті тканини служить нитка утоку, яка прокла-дається полотняним переплетениям після пров’язування кожного ряду ворсових вузлів.

Існують різні варіанти тех-ніки плетення й, відповідно, різні назви вузликів:

♦ персидський вузлик

♦ турецький вузлик

♦ тибетський вузлик

♦ берберський вузлик

♦ іспанський вузлик

♦ вузлик джафті

Рис. 4. Схема переплетених под-війних вузлів килима: 1 – за дві нитки основи; 2 – за дві

пари ниток основи; 3 – за одну нитку основи; 4 – за дві нитки основи (вертикально).

4. Формування структури килимового виробу методом ручного ткацтва

При плетенні килимів лише персидські й турецькі плетені вуз-лики набули широкого розповсюдження. Менш поширені види вузликів: тибетський, іспанський, берберський, вузлик джафті.

Персидський вузлик (рис. 5) в’яжеться асиметрично навколо пари розташованих поряд одна одної ниток основи; ворсова пряжа обвиває одну нитку основи повністю, а другу – тільки наполовину. Інші найменування вузликів такого типу: фарси-бафф, вузлик сеннех за назвою міста Сеннех (нині Санандадж в іранському Курдистані) і асиметричний вузлик.

Турецький вузлик (рис. 6) в’яжеться симетрично навколо пари поряд розташованих ниток основи; обидві нитки основи повністю обвиваються ворсовою пряжею. Інші назви вузликів такого типу: туркбафф, вузлик гердес за назвою малоазіатського міста Гердеса й симетричний вузлик. Незважаючи на на-зви, обидва типи вузликів не мають чіткої національної прив’язки, тому що обидва використовуються як у Туреччині, так і в Ірані. Більше того, вузлики обох форм можна зустріти в одному килимі.

Тибетський вузлик схожий на персидсь-кий, але в’яжеться він через пруток. Коли закріплюється ряд петель у напрямку уто-ку, відбувається підрізування верхньої ча-стини петель, після чого ворс розгортаєть-ся. Утворюється типова для Непалу «смугаста» плетена структура, у ворсі якої добре розпізнаються окремі ряди вузликів. Іспанський вузлик сьогодні вже не вико-ристовується. Він в’яжеться тільки навко-ло однієї нитки основи.

Берберський вузлик являє собою кили-мовий вузлик, який буває одинарний («simple») і подвійний («double»). Ос-Рис. 6. Турецький танній відрізняється подвійною проклад-вузлик кою в’язальної нитки.

Рис.5. Персидський вузлик

І.С. Полікарпов, Л.В. Пелик, Є.М. Стефанюк «Килими та килимові вироби»

Вузлик джафті («економний вузлик») на відміну від «зви-чайних» вузликів, він в’яжеться навколо двох пар ниток осно-ви (2+2). В результаті замість кожних двох вузликів зав’язуєть-ся в утоковому напрямі лише один – простий і давній спосіб економії матеріалу. Зменшення наполовину щільності ворсу, вплетеного методом джафті, робить його рідким.

Питання для самоконтролю

1. Які види ниток використовуються для виробництва руч-них безворсових килимів?

2. Охарактеризуйте однобічні безворсові килими.

3. Охарактеризуйте двобічні безворсові килими.

4. Дайте товарознавчу характеристику гобеленам.

5. Охарактеризуйте ворсові килими ручного способу вироб-ництва.

6. Як поділяються килимові вузли в залежності від форми і способу в’язання?