Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 1. Управління сучасним банком : казначейство банку : Бібліотека для студентів

Розділ 1. Управління сучасним банком


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

– кредитні (короткострокове та довгострокове кредитування виробничої, соціаль-ної, інвестиційної та наукової діяльності підприємств та організацій; надання спо живчих кредитів населенню; лізинг; факторинг);

– інвестиційні (формування портфеля цінних паперів);

– засновницькі (участь коштами банку в господарській діяльності підприємств);

– міжбанківські (в частині наданих кредитів іншим банкам).

Таблиця 1.5

Умовний баланс комерційного банку (млн грн)

Активи Пасиви

Валюта, монети та банківські метали 5000,00 Зобов’язання

Дорожні чеки 0,00 Коррахунки банків 17 000,00

Кошти на коррахунках у НБУ 90 000,00 Депозити та кредити банків 130 000,00

Кошти на коррахунках в інших банках 18 000,00 Кошти до запитання клієнтів 70 000,00

Депозити та кредити в інших банках 40 000,00 Цінні папери власного боргу 3000,00

Цінні папери у портфелі банку, всього 60 000,00 Кредити, отримані від міжна-родних фінансових організацій 0,00

Цінні папери у портфелі банку на продаж 40 000,00 Субординована заборгова-ність 50 000,00

Резерв на знецінення цінних паперів на продаж 5000,00 Інші зобов’язання 170 000,00

Нетто: цінні папери у портфелі банку на продаж 35 000,00 Сукупні зобов’язання 850 000,00

Цінні папери у портфелі банку на інвестиції 25 000,00 Капітал

Резерв на знецінення цінних паперів на інвестиції 0,00 Статутний капітал 19 500,00

Нетто: цінні папери у портфелі банку на інвестиції 25 000,00 Сплачений статутний капітал 19 000,00

Кредити та фінансовий лізинг, нада-ні клієнтам 420 000,00 Несплачений статутний капітал 400,00

Резерв на кредити та фінансовий лізинг 0,00 Нерозподілений прибуток та резерви 32 000,00

Нетто: кредитів та фінансового лізингу 420 000,00 Нерозподілені прибутки минулих років 5000,0

Інвестиції капіталу в асоційовані компанії 21 000,00 Прибутки минулого року, що очікують затвердження 0,00

Інвестиції капіталу в дочірні ком-панії 40 000,00 Збитки минулого року, що очікують затвердження 0,00

Нематеріальні активи 1100,00 Інші фонди та загальні резер-ви банку 51 000,00

Зношування нематеріальних активів 100,00 Прибутки поточного року 610,00

Нетто: нематеріальні активи 1000,00 Збитки поточного року 0,00

Матеріальні активи 51 000,00 Сукупний капітал 67 700,00

Зношування матеріальних активів 1000,00

Нетто: матеріальні активи 50 000,00

Казначейство банку

Продовження табл. 1.5

Інші активи 200 000,00

Резерв під можливі втрати за сум-нівною дебіторською заборгованістю 0,00

Нетто: інші активи 200 000,00

Сукупні активи 936 099,00 Сукупні зобов’язання та капітал 936 099,00

 1 485 200 1 485 200