Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 2. Загальні принципи і методи управління ресурсами банку : казначейство банку : Бібліотека для студентів

Розділ 2. Загальні принципи і методи управління ресурсами банку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

Комітет з управління активами і пасивами:

• управляє операціями Казначейства і основними банківськими ризиками (ризи-ком ліквідності, процентної ставки, валютним ризиком і кредитним ризиком на ринку міжбанківських операцій);

• проводить роботу щодо встановлення процентних ставок за депозитними і кре-дитними операціями;

• стежить за дотриманням нормативів, установлених Національним банком;

• аналізує короткострокові прогнози за джерелами і напрямами використання кош-тів;

• установлює ліміти за окремими групами активів і контролює їх дотримання;

• здійснює моніторинг і аналіз ефективності роботи банку;

• розробляє методики і регламенти, які стосуються управління ризиками. Комітет виконує такі функції:

• визначає і затверджує пріоритетні напрями формування і розміщення грошових ресурсів банку;

• аналізує і затверджує фінансові проекти і фінансові операції банку, крім опера-цій, що належать до компетенції інших Комітетів і тих операцій, за якими струк-турні підрозділи банку мають право ухвалювати самостійні рішення в рамках, за-тверджених Комітетом лімітів;

• визначає об’єми вкладень у планованому періоді за кожним видом здійснюваних банком активних операцій, а також установлює ліміти за окремими операціями банку;

• аналізує розриви по термінах погашення активів і пасивів банку;

• розглядає результати аналізу динаміки прибутковості банку;

• розглядає результати аналізу прибутковості структурних одиниць банку;

• розглядає і затверджує політику процентної маржі;

• розглядає і затверджує собівартість пасивів і прибутковості активів;

• визначає вартість ресурсної бази банку;

• затверджує параметри за всіма видами фінансового ризику;

• аналізує капітальні витрати банку;

• розроблює і затверджує оптимальну структуру банківського капіталу;

• оперативно реагує на зміну маркетингової ситуації, затверджує пропозиції по зміні підходу до певних видів операцій у зв’язку зі змінами на ринку;

• розроблює політику і процедури по управлінню основними банківськими ризи-ками (ризиком ліквідності, процентної ставки і т.д.);

• підтримує необхідний рівень ліквідності банку;

• визначає і затверджує оптимальний рівень ліквідності банку для покриття всіх потреб у грошових потоках при вигідному розміщенні вільних ліквідних кош-тів;

• щомісячно аналізує фактичні результати діяльності банку по досягненню цілей, визначених фінансовою політикою банку на планований період, а також розгля-дає і затверджує розроблені структурні підрозділи банку пропозицій щодо кори-гування методів проведення активних і пасивних операцій;

• розглядає питання відповідності терміновості активів і пасивів і, за наявності розбіжностей у часі, ухвалює рішення щодо способів їх усунення відповідними підрозділами банку.