Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література : казначейство банку : Бібліотека для студентів

Література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

1. Закон України «Про банки i банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — 17 січня. — С. 5–13.

2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.99 р. № 679-XIV змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — 1 липня. — С. 1–9.

3. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питания теорії i практики: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — С. 276.

4. Баранівський О. І. Фінансова безпека в Україні: Монографія /Методологія оцінки та меха-нізми забезпечення. — К.: КНТЕУ. — 2004. — С. 759.

5. Бланк І. О. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Ель-га. Ніка-Центр, 2004. — С.656.

6. Банківський менеджмент: Підручник / За ред. проф. О. А. Кириченка та проф. В. І. Мі-щенка. — К.: Знання: 2005. — С. 831.

7. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. Г. Савлук, та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — С. 384.

8. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. — К.: Молодь, 2002. — С. 974.

9. Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 602.

10. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. — 3-тє вид., випр. та доп. — К.: Знання. — 2004. — С. 587.

11. Кириченко О. А., М. П. Денисенко та ін. Інвестиційний бізнес в Україні: Навч. посібник. — К.; ЗАТ «Дорадо», 2008. — С. 248.

12. Коваленко В. В. Науково-методологічні основи фінансової стабільності банківської систе-ми та індикатори її оцінки. Фінанси України. — 2008. — № 7. — С. 112–119.

13. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання: Монографія / проф. Кириченко О. А., проф. Сідак В. С. та ін. — К.: Університет «Крок». — 2008. — С. 403.

14. Фінанси: Підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. — К.: Знання, 2008 — С. 611.

15. Фінансовий менеджмент: Підручник / За ред. проф. А. М. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2005. — С. 536.

РОЗДІЛ 2.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

РЕСУРСАМИ БАНКУ