Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додатки : казначейство банку : Бібліотека для студентів

Додатки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

Продовження

188 Групу рахунків виключено (згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 р. № 482)

 

189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

1890 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками Призначення рахунка: облік сум сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю за операціями з банками. За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збіль-шення резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використа-них резервів у встановленому порядку

19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

1911 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою Призначення рахунка: облік кредиторської заборгованості за операціями з банками з підкріплення готівкою.

За кредитом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості за опе-раціями з готівкою.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення кредиторської заборгова-ності за операціями з готівкою

1919 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками Призначення рахунка: облік сум кредиторської заборгованості за операція-ми з банками, у тому числі за операціями з банківськими металами. За цим рахунком, наприклад, обліковуються суми проданих дорожніх чеків до часу перерахування сум емітентам; кошти банків до настання дати валютування. За кредитом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості за опе-раціями з банками.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення кредиторської заборгова-ності за операціями з банками

Клас 2. Операції з клієнтами

20 Кредити, що надані суб’єктам господарювання

201 Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

2010 А Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання Призначення рахунка: облік кредитів, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми кредитів, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надійшли від суб’єктів господа-рювання за операціями репо

2016 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання. За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами. За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нараху-вання доходів за звітний період.

(групу рахунків 201 доповнено рахунком 2016 КА згідно з постановою Прав-ління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

Казначейство банку

Продовження

2018 А Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання. За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отри-мання

202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

2020 А Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання Призначення рахунка: облік кредитів, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання до настання строку їх платежу. Векселі, придбані з метою подальшого продажу, обліковуються за рахунками з обліку цінних паперів у портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми номінальної вартості врахованих вексе-лів.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем; суми заборгованості, що перераховані на рахунок про-строченої заборгованості.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

2026 КА Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарювання Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за врахованими векселями суб’єктів господарювання, що придбані з дисконтом. За кредитом рахунка проводяться суми дисконту під час придбання векселів. За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нараху-вання доходів за звітний період

2027 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання. За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за врахо-ваними векселями.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгова-ності за врахованими векселями; суми списання безнадійної заборгованості. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

2028 А Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання. За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отри-мання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

Додатки

Продовження

2029 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання. За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

2030 А Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання Призначення рахунка: облік вартості прав грошової вимоги за факторингови-ми операціями.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих коштів за операціями факторингу.

За кредитом рахунка проводяться суми, що отримані за операціями факторингу; суми заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої забор-гованості.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

2036 КА Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за вимогами, що при-дбані з дисконтом за операціями факторингу із суб’єктами господарювання. За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами. За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нараху-вання доходів за звітний період

2037 А Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання. За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за вимога-ми, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання. За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборго-ваності за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання; суми списання безнадійної заборгованості. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

2038 А Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання. За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отри-мання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

Казначейство банку

Продовження

2039 А Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання. За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2062 А Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господа-рювання

Призначення рахунка: облік короткострокових кредитів, що надані суб’єктам господарювання на здійснення поточної діяльності, у тому числі здійснення операцій з експорту та імпорту товарів і послуг. За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів. За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми за-боргованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

2063 А Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарю-вання

Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів, що надані суб’єктам господарювання на здійснення поточної діяльності, у тому числі для здійснен-ня операцій з експорту та імпорту товарів і послуг. За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів. За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми за-боргованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

2065 А Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання. За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами. За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахуван-ня доходів за звітний період.

(групу рахунків 206 доповнено рахунком 2065 А згідно з постановою Правлін-ня Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2066 КА Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами в по-точну діяльність, що надані з дисконтом суб’єктам господарювання. За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами. За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нараху-вання доходів за звітний період

Додатки

Продовження

2067 А Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за кредитами в по-точну діяльність, що надані суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за надани-ми кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгова-ності за наданими кредитами; суми списання безнадійної заборгованості. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

2068 А Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами в поточну ді-яльність, що надані суб’єктам господарювання. За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отри-мання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

2069 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання. За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

207 Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2071 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарювання Призначення рахунка: облік переданих у користування суб’єктам господарю-вання основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди). За дебетом рахунка відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за фінансо-вим лізингом (орендою).

(групу рахунків 207 доповнено рахунком 2071 А згідно з постановою Правлін-ня Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2072 А Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік короткострокових кредитів в інвестиційну діяль-ність, що надані суб’єктам господарювання. За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів. За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми за-боргованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національно-го банку України від 01.12.2005 р. № 457, від 27.12.2007 р. № 482)

Казначейство банку

Продовження

2073 А Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господа-рювання

Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів в інвестиційну діяль-ність, що надані суб’єктам господарювання. За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів. За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми за-боргованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національно-го банку України від 01.12.2005 р. № 457, від 27.12.2007 р. № 482)

2074 А Довгострокові кредити, що надані суб’єктам господарювання за участю креди-тів Національного банку України

Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів, що надані суб’єктам господарювання, за участю кредитів, що отримані від Національного банку України.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів. За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми за-боргованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

2075 А Неамортизована премія за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за кредитами в інвести-ційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання. За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами. За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахуван-ня доходів за звітний період.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2076 КА Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами в інвес-тиційну діяльність, що надані з дисконтом суб’єктам господарювання. За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами. За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нараху-вання доходів за звітний період

2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що нада-ні суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання. За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгова-ності за наданими кредитами; суми списання безнадійної заборгованості. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)