Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_49974d0cecd7a7db2a340a5e67265a60, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.7. Організація аналітичної роботи на підприємстві : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.7. Організація аналітичної роботи на підприємстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Організаційна система аналітичних досліджень визначається за-гальною концепцією управління, економічною системою та мето-дикою аналізу.

Результативність економічного аналізу діяльності суб'єкта гос-подарювання багато в чому залежить від правильної організації аналітичної роботи, яка має відповідати ряду вимог. Вона має бу-дуватися насамперед на плановій основі, базуватися на найновіших методиках, забезпечувати дієвість та ефективність аналітичного процесу.

Організація аналітичної роботи на підприємстві включає розгляд таких основних питань:

•          виділення суб'єктів і об'єктів аналізу;

•          вибір організаційних форм його проведення залежно від орга-нізаційної структури управління на підприємстві та розподіл обов'язків між окремими працівниками;

•          складання програми або плану проведення аналізу;

•          інформаційне та методичне забезпечення аналізу;

•          аналітична обробка даних;

•          оформлення результатів аналізу;

•          узагальнення результатів аналізу, подання висновків і пропо-зицій.

Фактично, організацію розглядають у двох аспектах. 3 одного боку — як організацію аналітичної служби та забезпечення прове-дення аналізу. 3 другого — як організацію аналітичних робіт, що безпосередньо виконуються при проведенні аналізу (рис. 1.5).

Організація економічного аналізу

 

Організація аналітичної служби

 

Організація аналітичних робіт

 

 

 

Вибір форми організації аналізу

 

Складання програми аналізу

Аналітичне опрацювання та

створення додатков