Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.5. Системний підхід у побудові комплексної методики економічного аналізу : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.5. Системний підхід у побудові комплексної методики економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Під системним економічним аналізом треба розуміти сукуп-ність наукових методів і практичних прийомів розв'язання склад-них економічних проблем. Він ґрунтується на використанні катего-рії системи як єдності взаємопов'язаних елементів, які спільно діють для досягнення загальної мети.

Виробничо-економічна система має такі властивості:

•          ієрархічність;

•          багатокритеріальність;

•          автономність;

•          динамічність (інерційність);

•          невизначеність;

•          самоорганізованість;

•          адаптація.

Ієрархічність системи економічного аналізу передбачає, що оп-тимізація на верхніх рівнях менеджменту регулююче впливає на локальні рівні, а оптимізація локальних рівнів визначає зону вибо-ру параметрів дії системи на верхніх рівнях.

Ієрархічність методики аналізу означає такий алгоритм аналіти-чного забезпечення управління, при якому формується вихідна ін-формація, дія прийняття рішень на різних ієрархічних рівнях еко-номічної системи в межах компетенції та функціональних можли-востей керівників. Уникається дублювання функцій управління та досягається інтегрованість дій у досягненні поставленої глобальної мети.

Багатокритеріальність методики аналізу передбачає формування сукупності можливих шляхів досягнення успіху, порівняльну оцін-ку альтернативних варіантів та їх рейтингову характеристику.

Автономність методики економічного аналізу передбачає по-шук індивідуальної моделі аналітичних досліджень, що враховує специфіку інформаційної системи досліджуваного об'єкта, його ге-нетики, стратегії та тактики розвитку.

Динамічність (інерційність) функціонування економічної сис-теми полягає в тому, що при обґрунтуванні аналітичних результатів треба врахувати їхні кінцеві наслідки для всієї виробничої системи, розглядати (імітувати) результативність аналітичних висновків протягом тривалого періоду.

Невизначеніст