Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Адміністративні витрати — це загальногосподарські витрати, які виник-ли протягом звітного періоду в процесі діяльності підприємства у зв'язку з його управлінням та обслуговуванням.

Активи — ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Акція — це вид цінного паперу без установленого строку обігу, який під-тверджує участь ії власника у формуванні статутного капіталу акці-онерного товариства, підтверджує право на участь в управлінні ак-ціонерним товариством, дає право на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів і право на участь в розподілі майна при ліквідації

AMOV^S^Z^IM^^O^ вартості, яка амортизується, необо-ротних активів протягом строку їх корисного використання (експлу-

ЯТЯ ТТ11 і

Асортимент продукції — це перелік найменувань виробів із вказівкою

одиниць вимірювання кожного з них. Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на пе-

вну дату його активи, зобов'язання та власний капітал. Бухгалтерська звітність — звітність, що складається на підставі даних

бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користу-

вачів. Бюджетування — це процес планування виробничо-господарської діяль-

ності підприємства, процес розробки, виконання, контролю та аналі-

зу фінансового плану, який охоплює всі сторони діяльності госпо-

дарської структури, що дозволяє зіставити всі витрати і отримані

результати на наступний період. Бюджет виробництва — виробнича програма, яка визначає заплановані

номенклатуру та обсяг виробництва продукції в бюджетному пері-

оді. Валюта звітності — грошова одиниця України. Валютний  курс— установлений Національним  банком України курс

грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни. Вартість, яка амортизується — первісна або переоцінена вартість