КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

1.         У чому полягають цілі і завдання анаяізу собівартості продукції?

2.         Які джерела інформації використовуються для аналізу собівартості?

3.         За якими показниками характеризується собівартість продукції?

4.         Які види собівартості використовуються в економіці?

5.         Викладіть методику аналізу витрат на виробнщтво за елемента-ми та статтями

6.         Назвіть особливості собівартості одинщі окремих видів продукції.

7.         Назвіть особливості аналізу собівартості продукції в структурних підрозділах.

8.         У чому полягають особливості стратегічного аналізу?

9.         Які особливості й відмінності має методика оперативного аналізу собівартості?

 

10.       Обтрунтуйте   необхідність   міжгосподарського    (порівняльного) аналізу собівартості.

11.       Як проводиться зведений підрахунок резервів зниження собіварто-сті продукції?