Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.5. Аналіз інтенсивності й ефективності грошового потоку : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

12.5. Аналіз інтенсивності й ефективності грошового потоку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Кошти в процесі свого руху проходять послідовно три стадії кругообігу: заготівельну, виробничу і збутову.

Склавши тривалість перебування коштів на всіх стадіях круго-обігу, одержимо загальну тривалість операційного циклу (ОЦ):

ОЦ = П3 + Пнв + Пгп + Пд3.

Операційний цикл включає період від моменту надходження на склад підприємства придбаних товарно-матеріальних цінностей до надходження грошей від покупців за реалізовану продукцію.

Оскільки підприємства оплачують рахунки постачальників з де-яким часовим лагом, то фінансовий цикл, тобто цикл обігу готівки, менший від операційного циклу на період кредиторської заборго-ваності:

ФЦ = П3 + Пнв + Пга + Пдз - Пкз,

де ФЦ — тривалість фінансового циклу;

Пкз — період кредиторської заборгованості.

У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку фінансового ци-клу та його складових, установити, на яких стадіях кругообігу від-булося уповільнення оборотності коштів, і розробити заходи, спря-

Ш°Тляоцї27шнЛфе^Т^Ггрошового потоку шдприємст-ва розраховують і аналізують коефіцієнт ефективності грошового потоку, як відношення суми чистого прибутку (ЧП) і амортизації (Ам) до від'ємного грошового потоку (ВГП):

ЧП + Ам

н          =         

111      птптт

В1 п

або як відношення суми чистого прибутку і амортизації до серед-ньорічної суми активів підприємства:

in

ЧП + Ам

Акт

Ці показники характеризують здатність грошового потоку гене-рувати самофінансований дохід.

їх показники можна доповнити такими індивідуальними показ-никами:

•          коефіцієнтом рентабельності використання вільного грошово-го залишку в короткострокових фінансових вкладеннях (відношен-ня отриманих процентних доходів до суми короткострокових фі-нансових вкладень);

•          коефіцієнтом рентабельності інвестиційних ресурсів, що на-копичуються, у довгострокових фінансових вкладеннях (відношен-ня отриманого доходу як дивідендів або відсотків до суми довго-строкових фінансових вкладень) і т. ін.