Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.4. Метод і прийоми економічного аналізу : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.4. Метод і прийоми економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Під методом економічного аналізу розуміємо науковий спосіб вивчення, становлення та розвитку господарських явищ і процесів. Він є сукупністю прийомів і способів дослідження господарської діяльності будь-якого економічного об'єкта шляхом виявлення і визначення взаємозв'язку та зміни його параметрів, кількісного й якісного вимірювання впливу окремих факторів та їхньої сукупнос-ті на цю зміну.

Метод економічного аналізу спрямований на пізнання внутрі-шньої природи зміни і розвитку економічних систем за параметра-ми їх інформаційної моделі.

Характерні ознаки методу економічного аналізу такі:

1.         Розкладання та деталізація складних економічних систем.

2.         Виявлення та визначення взаємозв’язків елементів досліджу-ваної системи і причинно-наслідкових зв’язків зміни їх параметрів.

3.         Вимірювання ступеня впливу факторів на зміну параметрів економічної системи та визначення їхньої пайової участі у зміні за-гального результату їх сукупної дії.

4.         Оцінка аналітичних результатів та обґрунтування висновків за цільовою функцією дослідження.

У процесі економічного аналізу, аналітичного опрацювання економічної інформації застосовується низка спеціальних засобів і прийомів. Сукупність методів, прийомів і окремих способів, які ви-значають алгоритм розв’язку аналітичної задачі чи їх комплексу, називають методикою економічного аналізу. Визначення методики аналізу — складний науково-пізнавальний процес, який називають методологією економічного аналізу.

Розглянемо детально класифікацію методів аналітичного дослі-дження.

Характерним для логічних методів є творче осмислення цілей і принципів дослідження, застосування загально наукового підходу до дослідження зміни та розвитку явищ і процесів через їх дроб-лення (диференціацію), синтез (інтеграцію) та абстрактний підхід.

До логічних методів відносять: методи порівняння