Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.3. Види економічного аналізу : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.3. Види економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Класифікація видів економічного аналізу має суттєве значення у визначенні методики досліджень та в його організації. Враховуючи зміст і предмет дослідження, найсуттєвішим є його поділ на макро-економічний і мікроекономічний.

Дослідження економічних систем на рівні економіки в цілому, її галузевої та регіональної структури охоплює макроекономічний аналіз. Він спрямований на дослідження: темпів економічною зрос-тання та структурної перебудови економіки; стану та перспектив розвитку товарного і фінансового ринків, а також ринків праці; ви-явлення основних макроекономічних пропорцій та індикаторів ма-кроекономічної нестабільності (інфляції і безробіття), стану Дер-жавного    бюджету   і   платіжного    балансу   тощо.    Результатом

макроекономічного аналізу є: оцінка, висновки та пропозиції щодо змін економічної політики; напрацювання механізмів державного регулювання економічних відносин суб'єктів господарювання на внутрішньому і зовнішньому ринках; розробка цільових програм стратегічних та індикативних планів економічного зростання та ін.

Мікроекономічний аналіз має своїм предметом аналіз господар-ської діяльності первинних ланок економіки — підприємств, уста-нов і організацій. Він спрямований на моделювання чи оцінювання результатів діяльності суб'єктів господарювання за всіма парамет-рами їх поведінки у внутрішньому та зовнішньому економічних се-редовищах. За результатами мікроекономічного аналізу створюєть-ся інформаційне забезпечення внутрішньогосподарської ієрархії управління за всіма часовими формами

(у проектуванні стратегічних рішень, оперативному менеджме-нті та при підведенні підсумків змін в економічній системі).

Основні класифікаційні ознаки виділення різних видів економі-чного аналізу наведені у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

КЛАСИФІКАЩЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 

Групувальна ознака  Види аналізу

Часова форма            Стратегічний (