КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

1.         У чому полягають цілі і завдання аналізу матеріальнж ресурсів п ідприємства ?

2.         Перелічіть джерела аналізу матеріальних ресурсів.

3.         Як аналізують забезпеченість підприємства матеріальними ресур-сами?

4.         Які показники характеризують ефективність використання мате-ріальних ресурсів підприємства?

5.         Викладіть методику аналізу відтворення матеріальних ресурсів.

6.         Bid яких факторів залежить загальна матеріаломісткість і мате-ріаломісткість окремих видів продукції?

7.         Дайте характеристику часткових показників матеріаломісткості.

8.         Які чинники впливають на економічну оцінку ефективності викори-стання матеріальних ресурсів?

9.         У чому полягає сутність застосування затратного та ресурсного методіву аналізі матеріальних ресурсів підприємства?