Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_9b54e1bd812e570758eb9a727798f110, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9.5. Резерви збільшення випуску продукції, фондовіддачі і рентабельності оновних засобів : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

9.5. Резерви збільшення випуску продукції, фондовіддачі і рентабельності оновних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

На завершення аналізу підраховують резерви збільшення випу-ску продукції і фондовіддачі. Ними можуть бути введення в дію невстановленого обладнання, його заміна і модернізація, скорочен-ня цілоденних і внутрішньозмінних простоїв, підвищення коефіціє-нта змінності, інтенсивніше його використання.

Резерви збільшення випуску продукцїг за рахунок введення в дію нового обладнання визначають множенням його додаткової кілько-сті на фактичну величину середньорічного виробітку в звітному періоді або на фактичну величину всіх факторів, які формують її рівень:

Р|ВПК = Р|К • РВ! = Р|К -Д! • Кзм1 • Ті ТВі

Скорочення цілоденних простоїв обладнання за рахунок конкре-тних оргтехзаходів приводять до збільшення середньої кількості відпрацьованих днів кожної його одиниці за рік. Цей приріст необ-хідно помножити на можливу (прогнозовану) кількість одиниць

обладнання і фактичний середньоденний виробіток одиниці у звіт-ному періоді:

Р|ВПД = Км -Р| • Д • ДВі = Км • Р|К -Д • Кзм1 • Ті ТВ!

Щоб підрахувати резерв збільшення випуску продукціг за раху-нок підвищення коефіцієнта змінності внаслідок кращої організації виробництва, необхідно можливий приріст цього коефіцієнта по-множити на плановану кількість днів роботи всього парку облад-нання і на фактичний змінний виробіток (ЗВ):

Р|ВПЮМ = Км -Дм • Р|КЗМ • ЗВ! = Км -Дм • Р|К • Кзм • Ті ТВ!

За рахунок скорочення внутрізмінних простогв збільшується се-редня тривалість зміни, а отже, і випуск продукції. Для визначення величини цього резерву слід планований приріст середньої трива-лості зміни помножити на фактичний рівень середньогодинного виробітку обладнання і на можливу кількість машино-змін (Змк) (добуток можливої кількості обладнання, можливої кількості від-працьованих днів одиницею обладнання і можливого коефіцієнта змінності):

Р|ВПТ = Змм • PfTTBi = Км -Дм • Кзмм • Р|Т • ГВ!

Для визначення резерву збільшення випуску продукціг за рахунок підвищення середньогодинного виробітку обладнання необхідно спочатку виявити можливість зростання випуску продукції шляхом модернізації обладнання, інтенсивнішого його використання, впро-вадження інноваційних заходів і т. ін. Потім виявлений резерв під-вищення середньогодинного виробітку треба помножити на мож-ливу кількість годин роботи обладнання ФРЧМ (добуток можливої кількості одиниць, кількості днів роботи, коефіцієнта змінності, тривалості зміни):

Р|ВПГВ = ФРЧМ • Р|ГВ = Км -Дм • Кзм м • Тм • Р|ГВ

Резерви зростання фондовіддачі визначають таким чином:

„*.».      л       л           ВП, + Р Т ВП ВП,

Pf Фв = Фвм - ФВ! =            j           ^

03j + ОЗд - Р 4- 03     03j

де Р|Фв — резерв зростання фондовіддачі;

Фвм, Фв] — відповідно можливий і фактичний рівень фондовід-дачі;

Р|ВП — резерв збільшення виробництва продукції;

03д — додаткова сума основних засобів виробництва, необхідна для освоєння резервів збільшення випуску продукції;

PJ.03 — резерв скорочення основних засобів виробництва за рахунок реалізації і здачі в оренду непотрібних і списання неприда-тних.

Резерви зростання рентабельності основних засобів визнача-ють множенням виявленого резерву зростання фондовіддачі на фа-ктичний рівень рентабельності продажів у звітному періоді:

Р|Рсо = РТФвоз ' Роб.І-

На закінчення розробляють заходи з освоєння виявлених резервів.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_9b54e1bd812e570758eb9a727798f110, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0