Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА основними ЗАСОБАМИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХВИКОРИСТАННЯ 9.1. Мета і завдання аналізу основних засобів : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА основними ЗАСОБАМИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХВИКОРИСТАННЯ 9.1. Мета і завдання аналізу основних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Одним із найважливіших факторів збільшення обсягу виробни-цтва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними засобами в необхідній кількості та асортименті, більш повне та ефективне їх використання.

Основні засоби служать матеріально-технічною базою вироб-ництва, фундаментом його вдосконалення і розвитку.

3 метою забезпечення ефективного управління основними засо-бами підприємств, виділяють їхню структуру за кваліфікаційними ознаками. За цією умовою основні засоби підприємств групують за такими ознаками: за належністю (власні; орендовані), ступенем ви-користання у виробничо-господарській діяльності (діючі; в запасі, законсервовані; не задіяні), галузевою структурою (основні засоби промисловості, сільського господарства, транспорту, торгівлі та ін.), функціональним призначенням (виробничі; невиробничі) і на-турально-речовим складом (земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель; будинки, споруди і передавальні пристрої; ма-шини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, ін-вентар; робоча і продуктивна худоба; багаторічні насадження; інші основні засоби).

Мета економічного аналізу — визначити забезпечення основ-ними засобами за умови найбільш інтенсивного їх використання та пошуку резервів підвищення їх віддачі.

Завдання аналізу:

• визначити забезпеченість підприємства та його структурних підрозділів основними засобами і рівень використання їх за уза-гальнюючими й окремими показниками;

•          встановити причини зміни їхнього рівня;

•          розрахувати вплив використання основних засобів на обсяг виробництва продукції та інші показники;

•          вивчити ступінь використання виробничої потужності підпри-ємства й обладнання;

•          виявити резерви підвищення інтенсивності й ефективності ви-користання основних засобів.

Джерела даних для аналізу: бізнес-план підприємства, план технічного розвитку, форма № 1 «Баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові результати», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», розділ 2 «Основні засоби», форма № 11-03 «Звіт про на-явність і рух основних засобів, амортизацію (знос)», форма № 2-кб (потужності) «Звіт про введення в дію основних фондів, будівель, споруд та потужностей», дані про переоцінку основних засобів, ін-вентарні картки обліку основних засобів, проектно-кошторисна, технічна документація тощо.