КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

1.         Як аналізують забезпеченість підприємства трудовими ресурсами за кількісними іякісними параметрами?

2.         Які показники використовують для характеристики руху трудових ресурсів на підприємстві іяк визначають їхнійрівень?

3.         Як проводиться анаяіз структури працівників підприємства?

4.         Як розраховуються коефіцієнти обороту з приймання, звіяьнення, пяинності та коефіцієнт загаяьного обороту робочих кадрів?

5.         Висвітліть методику аналізу виконання пяану соціаяьного розвит-ку підприємства і соціаяьної захищеності чяенів трудового кояективу.

6.         За якими показниками оцінюють повноту використання трудових ресурсів на підприємстві?

7.         Заякими показниками аналізується використання робочого часу?

8.         Дайте визначення трудомісткості продукції.

9.         Які фактори впливають на зміну трудомісткості?

 

10.       Дайте визначення продуктивності праці.

11.       Назвіть фактори, що впливають на продуктивність праці одного працюючого, одного робітника підприємства.

12.       Охарактеризуйте узагальнюючі,   окремі  і  допоміжні  показники продуктивності праці і методику розрахунку їх.

13.       Висвітліть методику аналізу використання фонду заробітної плати.