Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Аналіз обсягів виробництва продукції : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

7.2. Аналіз обсягів виробництва продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Аналіз обсягів виробництва звичайно починають з оцінки того, як виконано план виробництва в цілому по підприємству і в розрізі його основних виробничих одиниць, які були рівні виконання за місяцями і кварталах звітного періоду, визначають причини мож-ливих невдач і винних у цьому осіб.

Враховуючи складне економічне становище в країні, постійний спад виробництва, доцільно особливо уважно вивчити динаміку обсягів випуску продукції на підприємстві. При цьому використан-ня натуральних вимірників обсягів випуску продукції найбільш до-речне, оскільки дозволяє запобігти перекрученням, які заподіює інфляція.

Система вимірників обсягу продукції в натуральному вираженні зображена на рис. 7.1.

0Т„Х;;Е,?5=Г

 

тонни

умовні штуки

штуки

 

S

метри

 

Умовні

умовні банки

 

 

            Подвійні        

            натуральні     

            пок^ники

і          

1

тонни і                       1 погонні і

метри             квадратні метри

 

Рис. 7.1. Вимірники обсягу продукції в натуральному вираженні

Якщо ці вимірники не можна використати, то обсяг вимірюють у незмінних цінах.

Обсяг продукції у вартісному вираженні, як правило, визнача-ється показником обсягу промислової продукції в:

•          оптових цінах підприємств без податку на додану вартість і акцизного збору;

•          діючих цінах звітного року;

•          порівнянних цінах.

У ході аналізу вивчають такі аспекти виробництва та дають їм оцінку:

•          обсяг продукції порівняно до виробничих завдань;

•          динаміка продукції;

•          зміни у структурі випущеної продукції, номенклатурі, асор-тименті.

Оцінка обсягу продукції проводиться методом порівняння фак-тичних показників випуску продукції за звітний період (рік, квар-тал, місяць) з виробничим завданням, яке враховує договори, а та-кож з фактичними показниками попередніх періодів.

Аналіз передбачає вивчення та оцінку факторів, що впливають на відхилення за обсягом випуску продукції. Ці фактори об’єднують у такі групи:

•          фактори, пов’язані з використанням трудових ресурсів;

•          фактори, пов’язані з використанням засобів праці;

•          фактори, пов’язані з використанням предметів праці.

Аналізуючи динаміку обсягів виробництва, треба обов’язково

визначити, які фактори спричинили таку тенденцію розвитку та ві-докремити зовнішні фактори.

Також слід відзначити необхідність впровадження нових підх.дів

ської діяльності підприємства, процес розробки, виконання, конт-ролю та аналізу фінансового плану, який охоплює всі сторони дія-льності господарської структури, що дозволяє зіставити всі витрати

1 "SSSJSSStoSS—^S^ioipaMa, яка визначає за-плановані номенклатуру та обсяг виробництва продукції в бюджет-ному періоді (зразок у табл. 7.1).

Таблиця 7.1

БЮДЖЕТ ВИРОБНИЦТВА, ОДИНИЦЬ (зразок)

 

Показник        Квартал          Разом за рік

 

            1          2          3          4         

 

Обсяг продажу                                                        

Необхідний запас готової про-дукції на кінець періоду                                                 

Разом                                                

Запас готової продукції на по-чаток періоду                                                       

Обсяг виробництва