Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІПІДПРИЄМСТВ 7.1. Зміст і завдання аналізу виробничої діяльності підприємств : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІПІДПРИЄМСТВ 7.1. Зміст і завдання аналізу виробничої діяльності підприємств


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Продуктивна виробнича діяльність підприємств в умовах рин-кового середовища визначається параметрами виробництва і про-дажу суспільно визнаних благ (продукції, робіт, послуг) з метою отримання прибутку. Завдання виробничої діяльності передбача-ють максимально можливий обсяг виробництва і продажу продук-ції заданого асортименту, потрібної якості у визначені терміни при найкращому використанні виробничого потенціалу, сприятливих умов зовнішньо-економічного середовища, досягнень науки і тех-ніки для стійкого насичення ринку конкурентоспроможною проду-кцією та досягнення високих фінансових результатів. Цей комплекс завдань ще називають виробничою програмою підприємства.

В процесі аналізу виробничої діяльності підприємства потрібно розглянути такі питання:

а)         якість планування виробництва, напруженість і обгрунтованість

планів діяльності як у цілому, так і окремих виробничих підрозділів;

б)         оцінка виконання планів виробництв, постачання та реалізації

продукції, динаміки обсягів виробництва;

в)         визначення основних факторів, що впливали на загальні обсяги

виробництва протягом останніх років і зокрема у звітному періоді;

г)         взаємозв'язок і взаємозумовленість показників обсягу вироб-

ництва, реалізації, асортименту, якості виробів тощо;

д)         визначення внутрішньогосподарських резервів зростання об-

сягів випуску і реалізації продукції, а також розробка заходів щодо

їх використання.

Для виконання аналітичного дослідження використовують ста-тистичну звітність про виробництво продукції, а також планові ма-теріали відповідного відділу і бухгалтерські дані (про випуск, від-вантаження і реалізацію продукції), інші оперативні дані виро-

бничої діяльності. Бажано також ознайомитись із залишкам незаве-ршеного виробництва, готової продукції на складі і товарів відван-тажених (форма№ 1).