Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4. Аналіз використання прибутку : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.4. Аналіз використання прибутку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Розподіл прибутку визначається об'єктивними та суб'єктив-ними факторами. До об'єктивних належить зміна нормативно-правової бази відрахувань з прибула за ставками оподаткування, зміна структури пільг в оподаткуванні, зміна граничних рівнів рен-табельності при ціноутворенні. Суб'єктивні — це зміни політики вищої адміністрації стосовно ставок дивідендних виплат, реінвес-тування, матеріального заохочення і т.п. У процесі аналізу виявля-ють пропорції та тенденції розподілу прибутку, відхилення від планових показників утворення за рахунок прибутку спеціальних засобів, тощо. Зведена оцінка розподілу прибутку може бути пред-ставлена у вигляді табл. 6.2.

Таблиця 6.2 АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

 

Показники     Базовий період          Звітний період          Зміни

 

            частка у сумі при-

бутку до оподат-

кування, %     частка у сумі при-

бутку до оподат-

кування, %     частка у сумі при-бутку до оподат-кування (+, -) %

1. Прибуток до оподаткування       340      326      -4,1

2. Сума податку на прибуток          85        82        -3,0

3. Економічні санкції 2          2          -

4. Відрахування на доброчинні цілі            4          4          -

5. Прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства в тому числі

—        виплата дивідендів

—        реінвестований прибуток

—        інші цілі          251

25 75 141        238

24 68 146        -5,2

-4,0 -9,3

+3,5

Відхилення за статтями розподілу прибутку треба оцінювати за критеріями виконання фінансового плану з оцінкою можливих нас-лідків забезпечення джерелами фінансування різних соціально-економічних програм. Причинами цих відхилень можуть бути: зміна прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства та зміна коефіцієнтів відрахування з прибутку. Будь-яку суму розподіленої о прибутку (Ф') за г'-им цільовим напрямом можна подати як:

 

Ф

і

 

=ПР'А;„

 

де Пр — прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства, тис. грн; к'„ — коефіцієнт відрахування з прибутку за г'-им на-прямом.

Зміна суми відрахувань за рахунок приросту прибутку, що за-лишається у розпорядженні підприємства (АФП') визначатиметься:

ДФП =(1Ір - Пр ) • кпо

де Пр і Пр — базова і фактична сума прибутку, що залишається у розпррядженні підприємства, тис. грн;

к'по — базовий коефіцієнт відрахування за г'-им напрямом.

Зміна суми відрахувань за рахунок зміни коефіцієнтів відраху-вання з прибутку за г'-им напрямом (АФк') визначатиметься:

Дфк = (каф - кпо) • Прт

де лП(],— фактичнии коефщієнт відрахування з прибутку за г-им напрямом.

У процесі аналізу розподілу прибутку іноді виконують аудитор-ські процедури, пов'язані з визначенням повноти формування при-бутку та його розподілу, дотримання нормативно-правової бази та внутрішніх положень щодо цільового розподілу прибутку.