Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Аналіз і оцінка виробничого та фінансового лівериджу : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.3. Аналіз і оцінка виробничого та фінансового лівериджу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

магниевый скраб beletage

Зміна величини прибутку підприємства може досягатися не ли-ше під впливом факторів виробничо-фінансової діяльності, а й за рахунок лівериджу. Лівериджем називають важіль впливу на зміну структури активів і пасивів з метою отримання приросту прибутку. Розрізняють три види лівериджу: виробничий, фінансовий і вироб-

™Ч^рХичийліееридж розглядають як потенщйну можливхсть впливу на формування прибутку від реалізації продукції шляхом зміни обсягу продажу продукції та структури її собівартості. Рівень виробничого лівериджу (Лв) визначають відношенням індексу при-росту прибутку від реалізації продукції (7П) до індексу зміни обсягу реалізації продукції у натуральному вираженні (IQ):

 

Лв =

 

І0

 

Рівень виробничого лівериджу свідчить про ступінь ризику по-криття витрат виробничого характеру й отримання необхідного прибутку. Чим більше значення виробничого лівериджу, тим біль-ший виробничий ризик. Критичний або беззбитковий обсяг вироб-ництва та реалізації продукції (Км) можна розрахувати, якщо зага-льну суму умовно-постійних витрат (Впост) розділити на ставку маржинального доходу у ціні продукції (Ц„д). Ставку маржиналь-ного доходу визначають як різницю ціни виробу (Цв) і частки змін-них витрат у ціні (Цзм)- Тобто:

Цмд = Цв _ Цзм

Отже,

К   =    S2£L

Цмд

При оцінках виробничого лівериджу враховувалися лише виро-бничі витрати. Однак на зміну прибутку впливають і фінансові втрати, пов'язані зі сплатою процентів за довгостроковими позика-ми. Потенційна можливість впливу на формування прибутку за ра-

кредитів називається фінансовим ліеериджем. Чим більше підпри-ємство залучає довготермінових позик і кредитів, тим більше воно

ІЛШЛЧуЬ ІіриЦЄНІШ 3d КрЄДИІ 3 ІфИиу ІКу.

Рівень фінансового лівериджу (Лф) розраховують як відношен-ня темпів приросту чистого прибутку (7ЧП) до темпів приросту при-бутку від реалізації продукції:

Лф = ——

Рівень фінансового лівериджу свідчить про еластичність чисто-го прибутку до прибутку від реалізації, яку досягають зміною спів-відношення власного та залученого капіталу. Змінюючи це співвід-ношення можна впливати на величину прибутку і ступінь прибутковості власного капіталу. Фінансовий ліверидж пов'язаний з фінансовим ризиком, який визначається неможливістю сплати відсотків за довгостроковими позиками та кредитами. Чим вищип ршень фШіШшвш и лшериджу, іим иільшии фшаншвии ризик.

Синтетичним показником лівериджу є виробничо-фінансовий ліверидж (Лвф), який визначають як добуток виробничого та фінан-сового лівериджу:

Лвф = Лв • лф.

Ці показники лівериджу використовують під час прогнозування виробничого та фінансового ризиків.