Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 6.1. Зміст, завдання і джерела інформації аналізу фінансових результатів : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 6.1. Зміст, завдання і джерела інформації аналізу фінансових результатів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Фінансові результати діяльності підприємства характеризують-ся приростом суми власного капіталу (чистих активів), основним джерелом якого є прибуток від операційної, інвестиційної, фінан-сової діяльності, а також отриманий унаслідок надзвичайних об-

CTJ1RPIH

Прибуток — це частина чистого доходу, який безпосередньо одержують підприємства після реалізації продукції як винагороду за вкладений капітал і ризик підприємницької діяльності.

Кількісно він становить різницю між сукупними доходами (піс-ля сплати податку на додану вартість, акцизного податку та інших відрахувань з виручки в бюджетні і небюджетні фонди) і сукупни-ми витратами звітного періоду. Обсяг прибутку, рівень рентабель-ності залежать від виробничої, постачальницької, маркетингової, збутової, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства. Тому

W ТшовншХнняі^І yiiHaZZTpeZ^a^edLbuocmv.

•          вивчення можливостей одержання прибутку відповідно до на-явного ресурсного потенціалу підприємства і кон'юнктури ринку;

•          систематичний контроль за процесом формування прибутку і зміною його динаміки;

•          визначення впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів на фінансові результати й оцінювання якості прибутку;

•          виявлення резервів збільшення суми прибутку та підвищення рівня прибутковості бізнесу;

•          оцінювання роботи підприємства з використанням можливос-тей збільшення прибутку та рентабельності;

•          розробка рекомендацій з підвищення ефективності системи керування прибутком.

Основними джерелами інформації в аналізі фінансових ре-зультатів прибутку є накладні на відвантаження продукції, дані аналітичного бухгалтерського обліку за рахунками результатів, фі-нансової звітності ф. № 1 «Баланс», ф. № 2 «Звіт про фінансові ре-зультати», ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів», ф. № 4 «Звіт про власний капітал», ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звіт-ності», дані статистичної звітності «Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів», дані внутрішньої управлінської звітності, a також відповідні таблиці бізнес-плану підприємства.

Структуризована інформація за видами діяльності, за характе-ристиками визнання доходів і витрат та у співвідношенні до залу-ченого у господарський процес капіталу дає широку гаму кількіс-них і якісних параметрів одержаного кінцевого фінансового результату (рис. 6.1).

Узагальнюючий аналіз фінансових результатів

I

 

Аналізутворенняприбутку (збитку) за видами діяльності

 

Аналіз рентабельності

 

 

 

Звичайної      Надзвичайної

 

Власного капіталу

 

Інвестицій

 

Витрат

 

 

 

Операційної

 

Аналіз розподілу прибутку

 

 

 

Інвестиційної

 

:>\   Оподаткування

 

 

 

Фінансової

 

Дивіденди

"^         Інші цілі

 

Рис. 6.1. Схематична загальна модель аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

Важливим моментом аналізу є досягнення зіставлення показни-ків у динамічному ряді з урахуванням інфляційних процесів, зміни облікової політики, зміни обсягу та структури акціонерної діяльно-

сті. Коректнішим є зіставлення можливостей і наслідків впливу на фінансові результати. Це стосується насамперед виробничих, управлінських і збутових можливостей.