Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

1.         Розкрийте суть поняття фінансової стійкості підприємства.

2.         Поясніть  вплив зовнішніх  і внутрішніх факторів на фінансову стійкість.

3.         У чому полягає оцінка фінансової стійкості підприємства?

4.         У чому полягає сутність платоспроможності та ліквідності під-приємства?

5.         Дайте характеристику основним фунщіям аналізу платоспромо-жності та ліквідності підприємства.

6.         Що таке ліквідність активів і чим вона відрізняється від ліквідно-сті балансу?

7.         Який з елементів оборотних активів є найбільш ліквідним, а який найменш ліквідним?

8.         Як оцінюється ліквідність балансу, заснована на співвідноіиенні абсолютної величини окремих груп активів і nacueie?

9.  Назвіть основні показники ліквідності й охарактеризуйте методи-ку їхнього розрахунку.

10.       Викладіть методику оцінювання платоспроможності підприємст-ва на основі вивчення грошових потоків.

11.       У чому полягає суть кредитоспроможності підприємства?

12.       Якими   основними рисами   характеризується   кредитоспромож-ність позичаяьника?

13.       Дайте характеристику показників, які використовують при аналізі кредитоспроможності.

14.       У чому полягає сутність чинникового анаяізу кредитоспроможно-сті? Структурного анаяізу показників кредитоспроможності?

15.       Яка роль прогнозування фінансового стану у фінансовому аналізі п ідприємства ?