Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.2. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Об'єктивними умовами забезпечення стабільної діяльності та фінансової стійкості підприємств є їх ліквідність і платоспромож-ність, які визначають реальні фінансові можливості підприємств, здатність фінансувати свою діяльність, своєчасно та в повному об-

сязі виконувати зобов'язання. Як свідчить практика, саме від лікві-дності та платоспроможності залежить саме існування підприємств, адже підприємства припиняють свою діяльність здебільшого вна-слідок нестачі грошових коштів, а не через недостатню рентабель-ність.

Ліквідність і платоспроможність підприємств є об’єктивними складними та багатогранними економічними явищами. Вони під-власні дії багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, мають високу чутливість до різноманітних впливів і змін, що породжує високий рівень їх залежності від внутрішнього та зовнішнього середовища (будь-які негативні зміни у внутрішньому та зовнішньому середо-вищі підприємств, в першу чергу, призводять до змін у їх ліквідно-сті і платоспроможності, які неминуче відображаються на інших аспектах діяльності), непередбачуваності та випадковості. Все це надзвичайно ускладнює процес управління ними та пред'являє над-звичайно високі вимоги до його інформаційно-аналітичного забез-

T-TgUgTTXJCT

Ліквідність підприємства за змістом є комплексним поняттям і включає:

•          ліквідність активів — можливість перетворення активів під-приємства в гроші за будь-яких умов без втрати ринкової вартості для забезпечення спроможності фінансувати свою діяльність і по-гашати свої зобов'язання в строк та в повному обсязі;

•          ліквідність балансу — можливість активів за будь-яких умов, при їх перетворенні в гроші за певний строк, погашати відповідні за термінами зобов'язання в строк і в повному обсязі, а також фі-нансувати свою діяльність і погашати непередбачувані борги;

•          ліквідність підприємства — здатність підприємства за будь-яких умов перетворювати свої активи в гроші без втрати своєї рин-кової вартості, а також залучати кошти із зовнішніх джерел для ви-ко