Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4. Аналіз структури активів : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.4. Аналіз структури активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Актиеи підприємстеа — це засоби суб’єкта господарювання, які потрібні для його функціонування у різних формах діяльності з метою одержання прибутку.

Використовуючи дані про стан і зміну обсягу та структури ак-тивів підприємства можна зробити основні висновки про фінансо-вий стан:

1)         про приріст (скорочення) величини активів, який свідчить про зміну економічного потенціалу підприємства, його фінансової ваги на ринку;

2)         про зміну частки необоротних і оборотних активів. Позитив-ним для зміцнення фінансового стану треба вважати підвищення частки оборотних активів, що зменшує ризик компенсації авансо-ваного капіталу та підвищує його віддачу внаслідок прискорення оборотності коштів;

3)         про зміну частки активів підприємства за критеріями їх лікві-дності. Підвищення частки абсолютно- та високоліквідних активів є свідченням підвищення поточної платоспроможності і стійкого фінансовою стану.

Активи підприємства складаються з необоротних та оборотних

який обчислюють за формулою:

оборотні активи

Ко. І н. =        :          

неоооротні активи

Значення даного показника більшою мірою зумовлено галузе-вими особливостями кругообігу коштів аналізованого підприємст-ва. Під час внутрішнього аналізу структури активів варто з'ясувати причини різкої зміни коефіцієнта (якщо це було) за звітний період. Попередній аналіз структури активів проводять на основі даних табл. 4.3.

Таблиця 4.3

ДИНАМІКА СТРУКТУРИ АКТИВІВ

(тис. грн)

 

Показники     Абсолютні величини           Питома вага у загальній вели-чині активів, %      Зміна

 

                                                                      

I. Необоротні активи            2534    2217    56,3     50,8     -326    -5,5

II. Оборотні активи  1967    2145    43,7     49,2     +178    +5,5

Разом  4501    4362    100,0   100,0   -139    (—)

Коін    0,78     0,97     X         X         X         X

У табл. 4.3 наведені абсолютні велич