Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.2. Аналіз балансу, як основна складова фінансового аналізу : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.2. Аналіз балансу, як основна складова фінансового аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану є

^^1ш^т^я7Лош^яої шформащї на початок і кь нець звітного періоду, тобто в ньому фіксується підсумок госпо-дарських операцій на звітну дату.

Для аналізу фінансового стану підприємства важливо вміти чи-тати баланс, тобто знати зміст кожної зі статей, спосіб її оцінки, взаємозв'язок з іншими статтями, а також давати якісну характери-стику їх. Уміння читати баланс дає можливість:

•          одержати необхідний обсяг інформації про підприємство;

•          розрахувати рівень забезпеченості підприємства власними оборотними коштами;

•          визначити, через вплив яких чинників змінилася величина оборотних коштів;

•          оцінити фінансовий стан підприємства за звітний період.

Аналіз фінансового стану за звітний період починається з його

загальної оцінки за даними балансу. Для того щоб проаналізувати всі аспекти фінансового стану підприємства, потрібно здійснити підготовчий етап — привести звітний баланс до такої форми, яка, з одного боку, дає можливість об’єктивного аналізу, а з іншого — є максимально зручною для проведення аналітичних розрахунків.

Аналіз балансу починається з експрес-аналізу, метою якого є поточна, нескладна і нетривала за часом виконання оцінка фінансо-вого стану та динаміки розвитку підприємства. Експрес-аналіз ба-лансу передбачає передусім кілька етапів його проведення:

•          підготовчий;

•          попередній огляд бухгалтерської звітності;

•          читання балансу.

На першому етапі маємо переконатися в тому, що баланс гото-вий до читання. Для цього виконується проста лічильна перевірка балансу за формальними ознаками і по суті. На цьому етапі слід перевірити правильність заповнення граф, наявність усіх необхід-них форм і додатків, перевірити валюту балансу і всі проміжні