Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

С. С. Черниш

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Реêомендовано

Міністерством освіти і наóêи Уêраїни

для стóдентів вищих навчальних заêладів

Київ

«Центр óчбової літератóри»

2010

УДК 65.012.12(075.8) ББК  65.9я73 Ч-49

Гриф надано

Міністерством освіти і наóêи Уêраїни

(Лист № 1/11-2803 від 02.04.2010)

Рецензенти:

Фаріон І. Д. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку у бю-джетній та соціальній сфері Тернопільського національного економічного університету; Баланюк І. Ф. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Стельмащук А. М. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри об-ліку і аудиту Хмельницького економічного університету.

Черниш С. С. 4-49 Еюномічний аналіз: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 312 с.

ISBN 978-611-01-0123-3

В книзі викладено теоретичні і практичні положення методичного апарату та інструментарію економічного аналізу для визначення стану підприємства. Розкрито сутність економічного аналізу, визначено основні показники і методи господарсько-фінансового аналізу, дана кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану підприємства з метою ефективного управління ним. Для перевірки ступеня засвоєн-ня теоретичного матеріалу розміщено тестові завдання, а також сформовано глосарій основних термінів.

УДК  65.012.12(075.8) ББК  65.9я73 ISBN 978-611-01-0123-3

© Черниш С. С, 2010

© Центр учбової літератури, 2010