Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3. Системи комп’ютеризації економічного аналізу : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.3. Системи комп’ютеризації економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Для оптимальної організації та проведення економічного аналі-зу в умовах використання комп'ютерних технологій є необхідним правильний вибір порядку його комп'ютеризації, що обумовлено специфікою діяльності підприємств різних видів економічної дія-льності, їх форм власності, різноманітністю поставлених завдань економічного аналізу, вирішення яких направлене на ефективне управління діяльністю суб'єкта господарювання в ринкових умо-вах, які характеризуються швидкою зміною факторів зовнішнього середовища, невизначеністю і ризиком.

Підходи до комп’ютеризації проведення економічного аналізу:

1. За допомогою модуля комплексної програми автоматиза-ції управління підприємством. Розробники програмних продук-тів, зокрема, фірма «Інтелект-Сервіс», корпорації «Парус», «Галак-тика» та ін. пропонують на ринку комплексні програми автомати-зації управління підприємством, де вирішуються завдання автома-тизації як економічного аналізу, так і бухгалтерського обліку, мар-кетингу, логістики, аудиту тощо.

Зокрема, програма автоматизації управління ERP SAP/R3 до-зволяє виконувати бюджетування у довгострокову та короткостро-ковому розрізі, можливості мультивалютного планування, управля-ти процесом розпізнавання первинних документів щодо релевантності до факту бюджету. Корпорація Oracle пропонує рі-шення з планування і бюджетування, бізнес-аналізу і управління відображати ключовими показниками діяльності підприємства, що реалізують сучасну концепцію управління, тобто певний підхід до прийняття управлінських рішень та їх практичної реалізації.

У системі «Галактика» основний напрям модуля «Финансовьій анализ», який використовується в цій програмі, полягає в інформа-ційній підтримці процесу управління в частині вирішення завдань аналізу фінансових і матеріальних ресурсів і доцільності їх викори-стання. Однією з переваг даної програми є те, що разом із стандар-тними коефіцієнтами й аналітичними таблицями, наведеними