Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

1.         Яка роль економічного аналізу як засобу підвищення ефективності виробнщтва за умов ршкових відносин ?

2.         Розкрийте основні етапи розвитку економічного анаяізу.

3.         Якими ви бачите перспективи розвитку економічного анаяізу?

4.         Розкрийте сутність предмета економічного анаяізу та охаракте-ризуйте його об ’єкти.

5.         У чому полягає мета й завдання економічного анаяіз?

6.         Охарактеризуйте основні види економічного анаяізу?

7.         Назвіть просторові види економічного анаяізу, охарактеризуй-те їх.

8.         Дайте характеристику часових видів анаяізу.

9.         Кояи проводиться ретроспективний анаяіз?

 

10.       На основі якої інформації виконується управлінський аналіз? Фі-нансовий аналіз?

11.       Висвітліть суть, назвіть основні завдання і дайте характеристи-ку етапам ФВА?

12.       Що розуміють під методом економічного аналізу? Які його основні риси та характерні особливості?

13.       Розшифруйте основні вимоги до методики економічного аналізу:

а)         необхід’ість здійснення аналізу на основі ранжованих показників

залежно від об'єкта аналітичних досліджень;

б)         проведення економічного аналізу шляхом моделювання процесів, які

становлять ек’номічне середовигце, і управління ним через налагодження

ал’оритмів зв'язку між різними показниками з урахуванням реальних

зв 'язків;

в)         моделювання господарської діяльності через показники, які забез-

печують потреби менеджменту.

14.       У чому полягає суть застосування логічних методів аналізу?

15.       Охарактеризуйте комплексну економічну оцінку.

16.       Розкрийте особливості застосування графічних методів. Які види діаграм та графіків найчастіше використовуються в економічному ана-лізі?

17.       Для чого і коли використовують методи кореляційно-регресійного зв ’язку?

18.       Охарактризуйте вигоди застосування методів математичного програмування.

19.       Для чого використовують матричні методи та моделі економічно-го аналізу в аналізі господарської діяльності?

20.       Суть,   значення  ma  сфера  використання методів  експертнж оцінок.

21.       У чому полягає суть системного підходу і як він виявляється в економічному анаяізі?

22.       Дайте всебічну характеристику джерел інформації економічного анаяізу.

23.       Поясніть суть організації та методичного керівництва аналіти-чною роботою на підприємстві.

24.       Організаційні форми та виконавці аналізу господарської діяль-ності.

25.       Дайте характеристику етапам аналітичної роботи на підприєм-стві.

26.       Розкрийте причинно-наслідкову взаємозалежність етапів аналі-тичноїроботи і технології аналітичного процесу.

27.       Що є інформацшною базою аналізу на підприємстві?