Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2.4. Обробка зі зміною фазового складу і структури матеріалів : Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : Бібліотека для студентів

4.2.4. Обробка зі зміною фазового складу і структури матеріалів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

магниевый скраб beletage

Технологічні процеси, пов’язані зі зміною фазового складу і структури матеріалів, використовуються при виробництві металевих і силікатних виробів. При цій технології виокремлюють два основних

направлення: зміна структури і властивостей по всьому об’єму виро-бу, або тільки на його поверхні.

Перше направлення містить – термо- і термомеханічну обробку. Друге направлення пов’язане з термохімічною обробкою.

Термічну обробку (сукупність операцій нагрівання, видержу-вання і охолодження матеріалів) використовують для сталей, чаву-нів і кольорових металів. При термічній обробці суттєво змінюється структура металевих сплавів. Наприклад, при нагріві сталі до темпе-ратури 7270С ферит і перліт перетворюється у аустеніт.

Підвищення швидкості охолодження сталі викликає перетворен-ня аустеніту у феріто-цементитну суміш.

Основними видами термічної обробки сталей є: відпал, нормалі-зація, загартування і відпуск.

Хіміко-термічна обробка металів – це процес зміни хімічного складу, структури і властивостей поверхневих шарів металів і сплавів.

Видами хіміко-термічної обробки є: цементування (насичення по-верхні сталі вуглецем), міцнісне азотуваня (насичення поверхні сталі азотом), ціанування (насичення одночасно поверхні сталі вуглецем і азотом), дифузійна металізація (насичення поверхні алюмінієм, хромом, кремнієм, бором та ін.).

Вироби зі скла після формування підлягають відпалу (нагрів ви-робів до розмягчення, видержування при температурі 530-5800С і повільного охолодження) з метою усунення внутрішніх напруг між внутрішніми і поверхневими шарами виробів.

Випал керамічних матеріалів обумовлює формування черепка з необхідними фізичними і хімічними властивостями.

Перед загальними засобами переробки конструкційних матеріа-лів у вироби, існують деякі особливості технологічного процесу ви-готовлення виробів з металів, скла, кераміки, деревини та ін.