Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ З ПРИРОДНОЇ СИРОВИНИ 4.1. Загальні основи технології виробництва непродовольчих : Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ З ПРИРОДНОЇ СИРОВИНИ 4.1. Загальні основи технології виробництва непродовольчих


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

магниевый скраб beletage

товарів

Технологія виготовлення виробів – це перетворення сировини і матеріалів у готові продукти за використанням технічних засобів. Перетворення сировини і матеріалів у товари забезпечують техноло-гічні процеси, які за своїм характером бувають:

•  систематичні (із різних видів сировини і матеріалів виготовлю-ється один вид продукції);

•  аналітичний (із одного виду сировини виготовлюється багато ви-дів продукції);

•  прямі (із одного виду сировини виготовлюється один вид продукції). Технологічні процеси поділяються на механічні і фізичні, хімічні,

біологічні і комбіновані.

Цілеспрямована діяльність людини (праця людини), предмети праці і засоби праці – основні елементи, які визначають технологіч-ний процес виробництва.

Найважливішим елементом технологічного процесу є сировина, від якості якої залежить успіх певного типу виробництва.

Визначено в процесі виробництва товарів три типи виробництва: оди-ничне, серійне та масове. Для одиничного виробництва характерні широка номенклатура товарів і малий обсяг їх випуску. Серійне виробництво ха-рактеризується ограніченною номенклатурою товарів, які виготовляються періодично повторювальними партіями (серіями) при заданому обсязі ви-пуску. Вузька номенклатура і великий обсяг випуску товарів безперервно які виготовляються в термін великого часу – це масове виробництво.

Незалежно від типу виробництва технологічний процес містить ряд стадій, кожна із яких складається з виробничих операцій.

Для складання технологічного процесу використовуються дані: вид та характер товару, запланованого до виготовлення; програма ви-пуску; вимоги, котрим повинен відповідати товари, виробничі мож-ливості підприємства –виготовлювача.

Розроблений технологічний процес оформлюється документами, технологічними картами, в яких регламентовані всі положення, ре-жими та показники використованної технології.

Технологічна карта – найважливіший документ, в якому відобра-жені всі дані та свідчення про технологію виготовлення якої-небудь деталі, або виробу, повний опис процесу виробництва за операціями з вказівками використованного обладнання, інструментів, приладів, режимів робіт, норм часу, кваліфікації робітників.

Кінцевим результатом технологічного процесу є готова продук-ція, тобто такі вироби, процес праці над якими на даному підприєм-стві закінчено повністю, вони укомплектовані, упаковані, прийняті відділом технічного контролю і можуть бути відправлені споживачу.

Продукція технологічного процесу поділяється на основну, по-бічну і відходи.

Удосконалення технологій виробництва передбачає постійне під-вищення якості продукції, зниження витрат на виробництво, а також створення нових процесів.

Розвиток науки сприяє якісним змінам у технології виробництва. Основним напрямом удосконалення технології являється: перехід к прогресивним процесам на основі хімічної, електричної, електро-фізичної та біологічної технології, забезпечуючи раціональне вико-ристання природної сировини та зменшення відходів і підвищення якості продукції.